ReadyPlanet.com


ดวงอุบัติเหตุ เคี้ยวอาหารถูกเศษกระดูก กรามแตก


 

Hosted by Tinypic.com

เจ้าชะตากำลังทานอาหารเย็น เคี้ยวถูกเศษกระดูกไก่ ฟันกรามซี่สำคัญแตก ตำแหน่งของเจ้าชะตาบนโลกหรือจุดอาทิตย์อุทัยโคจรเล็งดาวอังคารเดิมสนิทองศาพอดี ดาวจันทร์โคจรเข้าทับดาวอังคารเดิมสนิทองศา เวลา 9 .17 น.ผู้ตั้งกระทู้ ลุงแว่น :: วันที่ลงประกาศ 2006-01-03 13:10:12


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1140211)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 04:48:56


ความคิดเห็นที่ 2 (1140224)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 05:21:00


ความคิดเห็นที่ 3 (1140263)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 06:38:54


ความคิดเห็นที่ 4 (1140279)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 07:06:48


ความคิดเห็นที่ 5 (1140314)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 07:50:30


ความคิดเห็นที่ 6 (1140382)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 09:21:48


ความคิดเห็นที่ 7 (1140430)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 10:27:30


ความคิดเห็นที่ 8 (1140458)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 11:04:38


ความคิดเห็นที่ 9 (1140499)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 11:48:47


ความคิดเห็นที่ 10 (1140516)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 12:26:23


ความคิดเห็นที่ 11 (1140565)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 13:27:30


ความคิดเห็นที่ 12 (1140638)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 14:32:22


ความคิดเห็นที่ 13 (1140670)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 15:16:33


ความคิดเห็นที่ 14 (1140694)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 15:40:33


ความคิดเห็นที่ 15 (1140816)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 18:02:19


ความคิดเห็นที่ 16 (1140846)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 18:48:47


ความคิดเห็นที่ 17 (1140892)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 19:23:00


ความคิดเห็นที่ 18 (1140969)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 20:38:01


ความคิดเห็นที่ 19 (1141040)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 21:48:52


ความคิดเห็นที่ 20 (1141057)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 22:00:25


ความคิดเห็นที่ 21 (1141121)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-26 23:52:51


ความคิดเห็นที่ 22 (1141159)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 01:00:28


ความคิดเห็นที่ 23 (1141184)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 02:02:45


ความคิดเห็นที่ 24 (1141210)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 03:17:26


ความคิดเห็นที่ 25 (1141253)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 05:12:01


ความคิดเห็นที่ 26 (1141326)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 08:19:15


ความคิดเห็นที่ 27 (1141334)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 08:33:57


ความคิดเห็นที่ 28 (1141390)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 10:08:58


ความคิดเห็นที่ 29 (1141425)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 10:54:10


ความคิดเห็นที่ 30 (1141430)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 11:00:58


ความคิดเห็นที่ 31 (1141493)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 12:47:21


ความคิดเห็นที่ 32 (1141513)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 13:04:48


ความคิดเห็นที่ 33 (1141586)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 14:40:36


ความคิดเห็นที่ 34 (1141607)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 15:00:47


ความคิดเห็นที่ 35 (1141686)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 17:08:22


ความคิดเห็นที่ 36 (1141697)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 17:26:16


ความคิดเห็นที่ 37 (1141725)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 18:09:34


ความคิดเห็นที่ 38 (1141741)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 18:42:31


ความคิดเห็นที่ 39 (1141793)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 19:58:57


ความคิดเห็นที่ 40 (1141868)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 21:26:27


ความคิดเห็นที่ 41 (1141924)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 22:42:39


ความคิดเห็นที่ 42 (1141949)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-27 23:08:06


ความคิดเห็นที่ 43 (1142011)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 00:19:54


ความคิดเห็นที่ 44 (1142044)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 01:28:02


ความคิดเห็นที่ 45 (1142063)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 01:54:44


ความคิดเห็นที่ 46 (1142071)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 02:10:12


ความคิดเห็นที่ 47 (1142124)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 03:42:16


ความคิดเห็นที่ 48 (1142157)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 04:58:28


ความคิดเห็นที่ 49 (1142191)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 05:58:50


ความคิดเห็นที่ 50 (1142219)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 07:09:43[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.