ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ตัวอย่างชื่อเด็กแรกเกิด ที่ตั้...

ตัวอย่างชื่อเด็กแรกเกิด ที่ตั้งโดยห้องโหรแว่นทิพย์


เรียนท่านที่นับถือ

ปูมสูติกาลบุตรสาวของคุณมีดังต่อไปนี้

ทางจันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา (ยังคงนับปีนักษัตรเก่าอยู่ ปีนักษัตรใหม่เริ่มต้นในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)
ทางสุริยคติ ตรงกับวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๒๔.๒๖ น. สถานที่เกิดจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลัคนา สถิตราศีพิจิก ธาตุน้ำ ฤกษ์อนุราธะ นักษัตรฤกษ์ที่ ๑๗ ประกอบด้วย ราชา แห่งฤกษ์
พระจันทร์ สถิตราศีมังกร ธาตุดิน เสวยฤกษ์สวนะ นักษัตรฤกษ์ที่ ๒๒ ประกอบด้วย ภูมิปาโล แห่งฤกษ์

ราชา หมายถึง ผู้มีเกียรติศักดิ์สูง ผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน มีชื่อเสียง มีอำนาจ มีความสะดวกสบาย
ภูมิปาโล หมายถึง ผู้รักษา ผู้ครอบครอง ผู้ปกครอง แผ่นดิน

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Image hosting by TinyPic

เป้าหมายในการตั้งชื่อบุตรสาวของคุณมีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ย ร ล ว เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด
2..ต้องให้ได้ค่าทางเลขศาสตร์ 20 หรือ 56 เพื่อให้รวมกับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล คือ 43 ได้ 20 + 43 = 63 หรือ 56 + 43 = 99
ตามลำดับ
3..กำหนดให้ชื่อ 2 ชื่อ นำหน้าด้วยอักษรวรรค ศรี ตามคตินิยม ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ดาวเคราะห์ตัวแทน คือ ดาวอังคาร ตำแหน่งราชาโชค
4..กำหนดให้ชื่ออีก 2 ชื่อ ขึ้นต้นด้วยอักษรที่ดาวเคราะห์ตัวแทนอักษรสถิตในราศีที่เข้มแข็งที่สุดในดวงชะตา ได้แก่ อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ดาวเคราะห์ตัวแทนอักษร คือ ดาวพฤหัส ได้ตำแหน่งมหาจักร

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 2 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ ญานิชดาภา [Yanjtchadapha] อ่านว่า ยา - นิด - ชะ- ดา - พา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นรัศมีแห่งตน
ค่าทางเลขศาสตร์
= 20
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา ให้คุณทางด้านโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ

สระอา เป็น อายุ ทางทักษา ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
อักษร น เป็น อุตสาหะ ทางทักษา ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน
เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
สระอิ
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับ สระอา
อักษร ช
เป็น ศรี ทางทักษา เหมือนกับอักษร ญ
อักษร ด
เป็น อุตสาหะ ทางทักษา เหมือนกับอักษร น
อักษร ภ เป็น มนตรี ทางทักษา ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี
มีความคิดอ่านดี
สระอา
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับข้างบน

2..ชื่อ จินตภาณัฏฐ์ [Chintaphanat] อ่านว่า จิน - ตะ - พา - นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความคิดอันเจิดจ้า
ค่าทางเลขศาสตร์
= 56

อักษร จ เป็น ศรี ทางทักษา เหมือนกับอักษร ญ ชื่อที่ 1
สระอิ
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับสระอา ชื่อที่ 1
อักษร น
เป็น อุตสาหะ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร ต
เป็น อุตสาหะ ทางทักษา เหมือนกับอักษร น ชื่อที่ 1
อักษร ภ
เป็น มนตรี ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
สระอา
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด

ไม้หันอากาศ
ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฏ
เป็น มูละ ทางทักษา เหมือนกับอักษร ณ
อักษร ฐ
เป็น มูละ ทางทักษา เหมือนกับอักษร ณ
ตัวการันต์
ไม่นับรวมอยู่ในภูมทักษาใด

พร้อมกันนี้ ได้แนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ

3..ชื่อ ภานิชญาดา
[Phanitchayada] อ่านว่า พา - นิด - ชะ - ยา - ดา ความหมาย ผู้มีความรู้รุ่งเรืองด้วยตนเอง,ผู้ประสบความรุ่งเรืองด้วยความรู้แห่งตน
ค่าทางเลขศาสตร์ 20
อักษร ภ
เป็น มนตรี ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
สระอา
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร น
เป็น อุตสาหะ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
สระอิ
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร ช
เป็น ศรี ทางทักษา เหมือนกับอักษร ญ ชื่อที่ 1
อักษร ญ
เป็น ศรี ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
สระอา
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร ด เป็น อุตสาหะ ทางทักษา เหมือนกับอักษร น ชื่อที่ 1

สระอา เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1

4..ชื่อ พิชฎาณัฏฐ์ [Phitchadanat] อ่านว่า พิด - ชะ - ดา - นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ,นักปราชญ์ผู้กล้าฟันฝ่าอุปสรรค
ค่าทางเลขศาสตร์ 56

อักษร พ เป็น มนตรี ทางทักษา เหมือนกับอักษร ภ ชื่อที่ 1
สระอิ
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร ช
เป็น ศรี ทางทักษา เหมือนกับอักษร ญ ชื่อที่ 1
อักษร ฎ
เป็น มูละ ทางทักษา เหมือนกับอักษร ณ ชื่อที่ 2
สระอา
เป็น อายุ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 1
อักษร ณ
เป็น มูละ ทางทักษา เหมือนกับชื่อที่ 2
ไม้หันอากาศ
ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฏ เป็น มูละ ทางทักษา เหมือนกับอักษร ณ ชื่อที่ 2
อักษร ฐ เป็น มูละ ทางทักษา เหมือนกับอักษร ญ ชื่อที่ 2
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ความหมายของเลข ๒๐
เป็นคู่ของดาวจันทร์และดาวมฤตยู มักมีจินตนาการกว้างไกล ไกลมาก จนบางครั้งเป็นคนเพ้อฝัน ชอบการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบไขว่คว้าแต่ที่สูงสุดเอื้อม จนกลายเป็นเรื่องละเมิดสิทธิของคนอื่น แต่อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของเลข ๒๐ ก็ช่วยส่งเสริมให้การเพ้อผันเพิ่มกำลังเป็น ๒ เท่า กลายเป็นคนมีความทะเยอทะยาน เป็นคนมีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรง ชอบวิธีการใหม่ โดยไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ กล้าเสี่ยงกล้าลอง จนบางครั้งทำให้ความคิดใหญ่โตเกินไป เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำจะต้องสำเร็จ ผู้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ จะได้ผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรอบคอบ ชีวิตจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม และหากทำงานด้วยตัวเองมักจะสำเร็จยาก เพราะสิ่งที่คิดมักทำคนเดียวไม่ได้ เป็นนักคิดฝันแต่โครงการใหญ่ๆ ถ้าหากขาดกำลังสนับสนุนย่อมสำเร็จได้ยากตามความคิด มักมีลางสังหรณ์แม่น

ความหมายของเลข ๕๖
เป็นเลขของดาวพฤหัสและดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี คือ ดาวแห่งสติปัญญา ดาวศุกร์ เป็นเรื่องของความสุนทรี ดังนั้น เลข ๕๖ เป็นเลขดี และชีวิตจะประสบความสำเร็จดี โบราณถือว่า ดาวพฤหัสเป็นดาวครู ดาวศุกร์เป็นดาวทรัพย์ จึงเกิดชื่อของดาวคู่นี้ว่า ครูทรัพย์ คลุกเคล้าหาทรัพย์

ความหมายของเลข ๖๓
เป็นคู่ของดาวศุกร์และดาวอังคาร เป็นเลขโรแมนติก เป็นดาวคู่มิตร ที่มีเสน่ห์ยิ่ง บ่งบอกถึงความรักอันสมหวังหวานชื่น บุคคลใต้อิทธิพลนี้ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมิตรสหายมาก เลข ๖๓ บวกกันได้เลข ๙ ในชีวิตจะได้รับความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข ๖๓ จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก  

ความหมายของเลข ๙๙
เป็นคู่ของดาวเกตุ เลข ๙๙ ดับเบิ้ล ๙ มีพลังเร้นลับอยู่ด้วย คนเลขนี้สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม ใบ้หวยแม่น ฝันแม่น สนใจในศาสนา ปรัชญา เรื่องลึกลับทั่วไป อำนาจจิตเข้มแข็ง ถือเป็นเลขดี มีความเจริญก้าวหน้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่นทิพย์ผู้ตั้งกระทู้ อ.แว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2006-01-31 19:16:56


[1]

ความเห็นที่ 1 (1057974)
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2007-07-18 19:59:48


ความเห็นที่ 2 (1087218)
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2007-08-20 18:01:12


ความเห็นที่ 3 (1415955)
111
ผู้แสดงความคิดเห็น 111 วันที่ตอบ 2008-03-28 18:50:20


ความเห็นที่ 4 (1470043)

ชื่อเพราะดีมีอีกไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่มือใหม่ วันที่ตอบ 2008-06-04 17:54:43


ความเห็นที่ 5 (1518771)

อยากจะตั้งชื่อเด็กแรกเกิด

สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น yui (panavanee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-04 15:37:53


ความเห็นที่ 6 (1533978)
เด็กกินวันจันทร์ เป็นเด็กผุ้หญิงมีชื่อเพราะๆๆไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เยาวลักษณ์ (num_fon_2007-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-15 10:38:30


ความเห็นที่ 7 (1533980)
เด็กเกิดวันจันทร์ เป็นผู้หญิงมีเชื่อเพราะๆๆมั้ยคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เยาวลักษณ์ วันที่ตอบ 2008-09-15 10:39:57


ความเห็นที่ 8 (2899534)

ชื่อ กมลทิพย์ ค่ะ

เกิดวันศุกร์ที่ 24  ตุลาคม 2529

ผู้แสดงความคิดเห็น หวาน (alissa-2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-07 15:22:13


ความเห็นที่ 9 (2933549)

ตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่คะ กำลังหาชื่อแปลกๆ แต่ความดี ป๊าชื่อบัญชา มะชื่อพิชามญชุ์ อยากให้ลูกมีชื่อสอดคล้องกับเรา ให้มีคำว่าชาอยู่ด้วยยิ่งดีนะคะ รบกวนขอชื่อเทห์ๆ ความหมายดีๆ ส่งกลับมาที่เมล์ของดิฉันด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น new mom. วันที่ตอบ 2009-01-15 14:26:41


ความเห็นที่ 10 (2946990)

เด็กเกิดวันอังคารค่ะ  ทั้งผู้หญิง  และผู้ชาย อยากได้ชื่อเพราะ ๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝน (ohmylove13-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-17 15:19:34


ความเห็นที่ 11 (2987701)
ผู้ใดทราบความหมายของชื่อ "นุตา" ช่วยบอกด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พิมพ์ (ween_j-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-27 13:03:10


ความเห็นที่ 12 (3003976)

ชื่อวรรณา  สุวรรณรัตน์

เกิดวันพฤหัสบดี 8 มกราคม 2524 เวลา 05.00 น.

อยากได้ชื่อดีๆ ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัว (ขอชื่อที่มีโชคลาภ+เงินทอง+ประสบความสำเร็จในการงาน) 

ผู้แสดงความคิดเห็น แก้ว วันที่ตอบ 2009-05-21 12:37:21


ความเห็นที่ 13 (3010361)

น้องเกิดวันศุกร์ตอนเช้ามืด ตี 4  ที่ 29 พค. 2552

เป็นผู้ชาย  คุณพ่อชื่อ นายชิต    ฟองสังข์

จะตั้งชื่อยังไงดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พ่อมือใหม่ (feng_sulan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-30 10:54:29


ความเห็นที่ 14 (3089880)
ต้องการเปลี่ยนชื่อค่ะ ชื่อ นัธนรินทร์ นามสกุล สว่างดี เกิดวันอาทิตย์ วันที่ 25 กันยายน 2509 ปีมะเมีย เวลา แปดโมงเช้ากว่า ๆ ค่ะ อยากได้ชื่อที่เหมาะสมกับนามสกุลค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐ (ืnathnarin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-16 12:51:58


ความเห็นที่ 15 (3207741)
ลูกชายชื่อ ด.ช.ธีรภัทร เลิศศักดิ์วิมาน  ต้องการเปลี่ยนชื่อที่เป็นมงคลค่ะ น้องเกิดวันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 12.21 น.
ผู้แสดงความคิดเห็น จิน (ลูกชายคนแรก) (jintanasang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-09 13:14:10


ความเห็นที่ 16 (3208451)
ถ้าเปลี่ยนชื่อบ่อยๆเขาถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่าค่ะเพราะบางคนเปลี่ยนชื่อบ่อยมาก แล้วถ้าชื่อนามสกุลรวมกันแล้วดีก็พอใช่ไหมค่ะ ถ้าแยกชื่อ ได้29 นามสกุล22รวมแล้วได้51รวมได้6 ยังงี้ใช้ได้ไหมค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปัฐ วันที่ตอบ 2010-08-14 09:30:41


ความเห็นที่ 17 (3303182)
ขอตั้งชื่อเด็กผู้หญิงเกิดวันศุกร์เวลา13:39ตุลาคม2554
ผู้แสดงความคิดเห็น เก๋ วันที่ตอบ 2011-09-18 19:23:49


ความเห็นที่ 18 (3421404)
หนูชื่อ ดวงสมร มณีกุล เกิดปีชวด วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2528 เวลา 02.25 น. (ตามใบเกิดระบุไว้ค่ะ) 1. กำลังจะเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีเพราะผลรวมทักษานามสกุลของสามีเท่ากับ 42 ค่ะ จินตภาณัฏฐ์ บุตรลักษมณี หรือ พิชฎาณัฎฐ์ บุตรลักษมณี หนูเห็นว่าชื่อทักษา56 + นามสกุลทักษา42 รวมกันได้เท่ากับ 98 2. ส่วนลูกชายหนู เกิดปีเถาะ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 14.22 น. (ผ่าคลอดฉุกเฉินค่ะ) ตอนแรกเลยหนูตั้งชื่อให้ว่า ด.ช. พสุธร บุตรลักษมณี (ไม่ได้ดูตำราอะไรเลยค่ะ) แต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา เป็น ด.ช. วสุ บุตรลักษมณี (ชื่อทักษา 14) ( ให้หมอบารมี ธรรมะบันดาล ตั้งชื่อให้ค่ะ ทักษาชื่อ 14 + นามสกุล 42 ผลรวมเท่ากับ 56 ) 3. ก็เลยสรุปไม่ได้ว่าถ้าหนู จะใช้นามสกุลของสามี บุตรลักษมณี หนูต้องชื่อให้ได้ทักษาเท่าไหร่ดีค่ะ รบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ ปุ้ย
ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ย สระบุรี (pui-dot-pin-dot-punpun-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-16 10:33:37


ความเห็นที่ 19 (3421406)
หนูชื่อ ดวงสมร มณีกุล เกิดปีชวด วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2528 เวลา 02.25 น. (ตามใบเกิดระบุไว้ค่ะ) 1. กำลังจะเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีเพราะผลรวมทักษานามสกุลของสามีเท่ากับ 42 ค่ะ จินตภาณัฏฐ์ บุตรลักษมณี หรือ พิชฎาณัฎฐ์ บุตรลักษมณี หนูเห็นว่าชื่อทักษา 56 + นามสกุลทักษา 42 รวมกันได้เท่ากับ 98 2. ส่วนลูกชายหนู เกิดปีเถาะ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 14.22 น. (ผ่าคลอดฉุกเฉินค่ะ) ตอนแรกเลยหนูตั้งชื่อให้ว่า ด.ช. พสุธร บุตรลักษมณี (ไม่ได้ดูตำราอะไรเลยค่ะ) แต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา เป็น ด.ช. วสุ บุตรลักษมณี (ชื่อทักษา 14) ( ให้หมอบารมี ธรรมะบันดาล ตั้งชื่อให้ค่ะ ทักษาชื่อ 14 + นามสกุล 42 ผลรวมเท่ากับ 56 3. ก็เลยสรุปไม่ได้ว่าถ้าหนู จะใช้นามสกุลของสามี บุตรลักษมณี หนูต้องชื่อให้ได้ทักษาเท่าไหร่ดีค่ะ รบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ ปุ้ย
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ปันปัน วันที่ตอบ 2014-06-16 10:37:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.