ReadyPlanet.com


ดวงอุบัติเหตุ เคี้ยวอาหารถูกเศษกระดูก กรามแตก


 

Hosted by Tinypic.com

เจ้าชะตากำลังทานอาหารเย็น เคี้ยวถูกเศษกระดูกไก่ ฟันกรามซี่สำคัญแตก ตำแหน่งของเจ้าชะตาบนโลกหรือจุดอาทิตย์อุทัยโคจรเล็งดาวอังคารเดิมสนิทองศาพอดี ดาวจันทร์โคจรเข้าทับดาวอังคารเดิมสนิทองศา เวลา 9 .17 น.ผู้ตั้งกระทู้ ลุงแว่น :: วันที่ลงประกาศ 2006-01-03 13:10:12


<< ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 51 (1142255)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 08:06:19


ความคิดเห็นที่ 52 (1142259)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 08:15:25


ความคิดเห็นที่ 53 (1142296)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 09:26:01


ความคิดเห็นที่ 54 (1142318)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 10:05:35


ความคิดเห็นที่ 55 (1142364)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 11:50:25


ความคิดเห็นที่ 56 (1142365)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 11:52:24


ความคิดเห็นที่ 57 (1142426)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 13:13:06


ความคิดเห็นที่ 58 (1142440)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 13:29:48


ความคิดเห็นที่ 59 (1142513)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 14:52:20


ความคิดเห็นที่ 60 (1142576)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 16:45:11


ความคิดเห็นที่ 61 (1142580)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 16:50:53


ความคิดเห็นที่ 62 (1142683)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 19:37:31


ความคิดเห็นที่ 63 (1142689)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 19:39:49


ความคิดเห็นที่ 64 (1142811)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 21:13:04


ความคิดเห็นที่ 65 (1142837)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-28 22:00:34


ความคิดเห็นที่ 66 (1145259)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 15:30:26


ความคิดเห็นที่ 67 (1145290)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 15:52:24


ความคิดเห็นที่ 68 (1145403)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 17:40:08


ความคิดเห็นที่ 69 (1145509)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 19:02:22


ความคิดเห็นที่ 70 (1145594)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 20:18:45


ความคิดเห็นที่ 71 (1145600)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 20:24:22


ความคิดเห็นที่ 72 (1145678)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 21:52:55


ความคิดเห็นที่ 73 (1145698)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 22:17:05


ความคิดเห็นที่ 74 (1145725)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 23:48:44


ความคิดเห็นที่ 75 (1145727)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-10-31 23:54:45


ความคิดเห็นที่ 76 (1145752)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 01:58:19


ความคิดเห็นที่ 77 (1145753)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 02:01:36


ความคิดเห็นที่ 78 (1145795)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 05:41:28


ความคิดเห็นที่ 79 (1145803)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 05:58:57


ความคิดเห็นที่ 80 (1145814)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 06:20:43


ความคิดเห็นที่ 81 (1145890)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 08:39:19


ความคิดเห็นที่ 82 (1145958)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 10:03:26


ความคิดเห็นที่ 83 (1146030)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 11:30:49


ความคิดเห็นที่ 84 (1146034)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-01 11:33:28


ความคิดเห็นที่ 85 (1146730)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 01:27:32


ความคิดเห็นที่ 86 (1146753)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 02:15:17


ความคิดเห็นที่ 87 (1146799)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 03:50:56


ความคิดเห็นที่ 88 (1146827)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 05:05:42


ความคิดเห็นที่ 89 (1146838)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 05:41:19


ความคิดเห็นที่ 90 (1146878)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 07:21:11


ความคิดเห็นที่ 91 (1146955)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 08:37:59


ความคิดเห็นที่ 92 (1146996)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 09:10:20


ความคิดเห็นที่ 93 (1146999)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 09:12:33


ความคิดเห็นที่ 94 (1147139)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 11:30:34


ความคิดเห็นที่ 95 (1147193)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 12:39:38


ความคิดเห็นที่ 96 (1147234)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 13:13:42


ความคิดเห็นที่ 97 (1147289)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 14:13:13


ความคิดเห็นที่ 98 (1147357)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 15:20:00


ความคิดเห็นที่ 99 (1147372)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 15:39:07


ความคิดเห็นที่ 100 (1147479)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-02 17:35:54<< ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.