ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อและนามสกุลใหม่คุณสุภาพสตรี


 

สวัสดีครับคุณธีรพร

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันพฤหัส ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง (กำหนดนับวันทางจันทรคติ ตามการนับของทางราชการ)
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 19 มกราคม พ
.. 2532 เวลา 02.00-03.00 น. ณ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพดวงชะตากำเนิด 
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า 
ดาวเคราะห์วงใน ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก ดวงนวางค์จักร

ภาพด้านหลัง

 

เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ด ต ถ ท ธ น เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด 
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์  24 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "ที่จัดตั้งใหม่" คือ 40 ได้ = 41 + 24 = 64
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 , 3 และ 5 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักขระวรรคศรี เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ สระทุกตัว และอักษรพ้องเสียงสระ เช่น อะ อา อิ อุ เป็นต้น
4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 , 4 และ 6 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5..กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด 
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
อายตนะ 2 
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ
อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 6 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ เมญาณี [Meyanee] อ่านว่า เม – ยา – นี ความหมาย สตรีเพศแม่ผู้ทรงภูมิความรู้ 
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 8
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ม เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ณ เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอี เป็น ศรี ทางทักษา

2..ชื่อ พิชญาภร [Phitchayaphorn] อ่านว่า พิด - ชะ - ยา - พอน ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน    
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ภ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา

3..ชื่อ อลิสา [Alisa] อ่านว่า อะ - ลิ - สา ความหมาย สตรีผู้ยิ่งใหญ่ดุจนางพญาผึ้ง  
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร อ เป็นอักษรพ้องเสียงสระอะ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ล เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ส เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

4..ชื่อ วฤณพร [Warinphorn] อ่านว่า วะ – ริน – พอน ความหมาย ผู้ได้รับพรจากเทวดา 
ค่าเลขศาสตร์ 24 ค่าอายตนะ 8 = 6
อักษร ว เป็น อายุ ทางทักษา
ตัว ฤ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ณ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา

5..ชื่อ เขมพิชา [Khemphicha] อ่านว่า เขม – พิ – ชา ความหมาย ผู้มีภูมิความรู้คู่ความสบายใจ 
ค่าเลขศาสตร์ 
= 24 ค่าอายตนะ 6 = 7
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ข เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ม เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

6..ชื่อ วรภาณี [Woraphani] อ่านว่า วอ - ระ - พา - นี ความหมาย สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ว เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ภ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ณ เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอี เป็น ศรี ทางทักษา

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

7..ชื่อ เมวิชญา [Mewitchaya]] อ่านว่า เม – วิ-ชะ-ยา ความหมาย สตรีเพศแม่ผู้ทรงภูมิความรู้   
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 6
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ม เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ว เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

8..ชื่อ ปราณิศา [Pranisa] อ่านว่า ปรา - นิ - สา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต  
ค่าเลขศาสตร์ 24 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร ป เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ณ เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ศ เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

เป้าหมายในการตั้งนามสกุลใหม่ของคุณมีดังต่อไปนี้

1..กำหนดให้นามสกุลมีค่าเลขศาสตร์ 40 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของชื่อ "ที่จัดตั้งใหม่" คือ 24 ได้ = 24 + 40= 64
2..กำหนดให้นามสกุลเปิดกว้างไว้ โดยไม่ห้ามอักษรในภูมิทักษาใดทั้งสิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนในครอบครัว ได้ร่วมใช้ได้โดยสะดวก
3..กำหนดให้นามสกุลถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

ผมส่งนามสกุลมาให้คุณพิจารณา 6 ชื่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อสกุลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากสำนักบริหารการทะเบียน ของกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว ไม่มีนามสกุลใดซ้ำกับของบุคคลอื่นครับ

1..นามสกุล จิรภาวงศ์ [Jiraphawong] อ่านว่า จิ-ระ-พา-วง ความหมาย ตระกูลที่มีความรุ่งเรืองอย่างมั่นคง 
ค่าเลขศาสตร์ = 40 ค่าอายตนะ 6 = 9

3..นามสกุล วีรชยังกูร [Werachayangkul] อ่านว่า วี-ระ-ชะ-ยัง-กูน ความหมาย หน่อเนื่อเชื้อไขที่มีชัยชนะด้วยความเพียร  
ค่าเลขศาสตร์ = 40 ค่าอายตนะ 6 = 8

3..นามสกุล วัฒกพงศ์ [Watthakaphong] อ่านว่า วัด-ทะ-กะ-พง ความหมาย ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรือง    
ค่าเลขศาสตร์ = 40 ค่าอายตนะ 6 9

4..นามสกุล ศุภจิระวัฒ [Suphajirawat] อ่านว่า สุ-พะ-จิ-ระ-วัด ความหมาย มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง  
ค่าเลขศาสตร์ 40 ค่าอายตนะ 6 = 8

5..นามสกุล หิรัญวุฒิภร [Hirunwutthiphorn]  อ่านว่า หิ-รัน-วุด-ทิ-พอน ความหมาย มีความเจริญรุ่งเรืองและมีทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องค่ำจุน   
ค่าเลขศาสตร์ 
40 ค่าอายตนะ 6 = 2

6..นามสกุล เดชพิพัฒธร [Dejphiphatthorn] อ่านว่า เดด-พิ-พัด-ทอน ความหมาย มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจตบะเดชะ
ค่าเลขศาสตร์ 40 ค่าอายตนะ 6 = 8

ผมแนบนามสกุลสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

7..นามสกุล เหมภาสอังกูร [Hemmaphatankul] อ่านว่า เหม-มะ-พาด-กัง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื่อไขที่มีความรุ่งเรืองดุจทอง
ค่าเลขศาสตร์ = 40 ค่าอายตนะ 6 = 2

8..นามสกุล รุจิวัฒพร [Rujiwatthaphorn] อ่านว่า รุ-จิ-วัด-ทะ-พอน ความหมาย มีพรเป็นความเจริญรุ่งเรืองอันประเสริฐ  
ค่าเลขศาสตร์ = 40 ค่าอายตนะ 6 2

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๒๔  
เป็นคู่ของดาวจันทร์()และดาวพุธ(เป็นเลขดี ไม่มีส่วนเสีย เลข ๒๔ เป็นดาวคู่มิตร จึงทำให้เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉาน มีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนละเอียดละอ่อน ไม่ฉาบฉวย เข้าถึงอารมณ์ศิลป์ ไม่ชอบแสดงอำนาจ มักจะมีโชคลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เลข ๒๔ บวกกันได้ เลข ๖ เป็นดาวแห่งศิลปิน ใครที่เป็นศิลปินอยู่จะได้เป็นศิลปินเอก สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีเยี่ยม เลข ๒๔ ยังเหมาะกับการค้า เพราะมีความชำนาญงาน ปฏิภาณเฉียบแหลม เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่ เข้ากับใครๆ ได้ง่าย

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๐  
เป็นคู่ของดาวพุธ()และดาวมฤตยู(ถือเป็นเลขดี ดาวพุธ(หมายถึง สติปัญญา แต่ปัญญาแบบพุธ เป็น "โลกีย์ปัญญาปัญญาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ปัญญาในทางโลก มีปฎิภาณเฉลียวฉลาด ว่องไว ทันคน ชอบติดต่อคบหาสมาคม เข้าไหนเข้าได้ เรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ เป็นเลขอิทธิพลที่ได้รับจากเลข ๐ ดาวมฤตยูเข้ามาพัวพัน จึงทำให้บุคคลเลข ๔๐ เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม ค่อนไปทางสติเฟื่อง มีอำนาจลึกลับและอิทธิพล เอาชนะอุปสรรคได้อย่างประหลาด มีเสน่ห์ดึงดูด มีหัวคิดริเริ่ม หยั่งรู้เข้าใจในศาสตร์ลี้ลับ มีบุคลิกภาพที่เป็นพิเศษเฉพาะตัว ทันต่อเหตุการณ์

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๖๔ 
เป็นคู่ของดาวศุกร์
()และดาวพุธ(เป็นดาวคู่ธาตุน้ำที่ให้คุณมาก และเป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรักและกามารมณ์ ดาวพุธ หมายถึง ความคิดความอ่าน และปฎิภาณไหวพริบ เมื่อรวมกันแล้ว เป็นคนมีความคิดอ่านดีในเรื่องความรักและกามารมณ์ เลข ๖๔ เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ชอบการเปลี่ยนแปลง หารสชาติใหม่ ๆ ของชีวิต แต่ชอบคิดเพ้อฝัน มักใจอ่อน ทำให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้อื่นได้ง่าย เลข ๖๔ จะทำให้ชีวิตพบความสำเร็จ มีความสุข มีความราบรื่นแห่งชีวิต มีความเป็นปึกแผ่น มั่นคงถาวร

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อและนามสกุลใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

อนึ่ง..เนื่องด้วยตำแหน่งที่สถิตของดวงจันทร์ในดวงกำเนิด และตำแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการคำนวณให้ได้ฤกษ์ที่บริสุทธิ์ ผมจึงไม่สามารถคำนวณฤกษ์ให้เร็วกว่านี้ได้ จึงแจ้งมาให้ทราบ

ศุภดิถีมงคลวาร

ณ วันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ปฐมฤกษ์เวลา 09.00 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 09.10 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเวลาดังกล่าวนี้ ในกรณีที่มีบัตรคิว ให้เข้ารับบัตรคิวในเวลาฤกษ์ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.สระบุรี และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ ชื่อและนามสกุล...............................................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์

ลัคนาฤกษ์ สถิตราศี พฤษภ เสวยฤกษ์ โรหิณี นักษัตรฤกษ์ที่ 4 ประกอบด้วย ภูมิปาโล แห่งฤกษ์
พระจันทร์  สถิตราศี พฤษภ เสวยฤกษ์ โรหิณี นักษัตรฤกษ์ที่ 4 ประกอบด้วย ภูมิปาโล แห่งฤกษ์

ภูมิปาโล หมายถึง ผู้รักษา ผู้ครอบครอง ผู้ปกครอง แผ่นดิน (เหมาะสำหรับปลูกบ้าน สร้างเมือง เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง บันดาลผลให้ประสบกับความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะบ้านเรือนเป็นปึกแผ่น 

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข ดังต่อไปนี้คือ วันที่ หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อและนามสกุลใหม่เรียบร้อยแล้ว และกรุณาตอบให้ทราบด้วยว่า คุณเลือกใช้นามสกุลอะไร และกรุณาเลือกนามสกุลสำรองไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 ผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-28 21:47:53


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4082146)

 ถ้าต้องการตั้งชื่อด่วนได้มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งทิวา (rungtiwa9992-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-10-09 20:24:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.