ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อใหม่คุณวสันต์


สวัสดีครับคุณกวินท์

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา (เกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ทางจันทรคติของไทยยังคงนับเป็นวันเก่าครับ ซึ่งตรงกับวันอังคาร วันพุธจะเริ่มในเวลา 06.53 น.)
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.. 2525 เวลา 05.00 น. ณ จังหวัดลำปาง

ภาพดวงชะตากำเนิด  
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า 
ดาวเคราะห์วงใน ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก ดวงนวางค์จักร


ภาพด้านหลัง


เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ก ข ค ฆ ง เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด 
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 41 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "โกศัยคือ 24 ได้ 24 + 41 = 65
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 
3 และ 5 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักษรวรรคเดช เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น
4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 4 และ 6 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5..กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด 
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
อายตนะ 2 
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ
อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 6 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ ดิฐวัฒน์ [Ditthawat] อ่านว่า ดิด - ถะ - วัด ความหมาย ผู้ตั้งมั่นอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง  
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ด เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

2..ชื่อ เสฎฐิวุฒิ [Seththiwut] อ่านว่า เสด - ถิ - วุด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ 
= 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
สระเอ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ฎ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
สระอุ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา

3..ชื่อ ธัญญวิชญ์ [Thanyawit] อ่านว่า ทัน - ยะ - วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้เป็นอุดมโชค  
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร ธ เป็น เดช ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ญ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ญ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ช เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ญ เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

4..ชื่อ ภูริพัธน์ [Phuriphat] อ่านว่า พู - ริ - พัด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน
ค่าเลขศาสตร์ 
= 41 ค่าอายตนะ 6 = 1
อักษร ภ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอู เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร มูละ ทางทักษา
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ธ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

5..ชื่อ นิติวัฑฒ์ [Nitiwat] อ่านว่า นิ  ติ  วัด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน  
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ต เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฑ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

6..ชื่อ สิริวุฑฒ์ [Siriwut] อ่านว่า สิ - หริ - วุด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล 
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 7
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทงทักษา
สระอุ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ฑ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

7..ชื่อ นรัชต์พล [Naratchaphon] อ่านว่า นะ - รัด - ชะ - พน ความหมาย บุรุษผู้มีพลังในทรัพย์สินเงินทอง 
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ช  เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ต เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ล เป็น มูละ ทางทักษา

8..ชื่อ ภูดิษพัฒน์ [Phuditsaphat] อ่านว่า พู - ดิด - สะ - พัด ความหมาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง 
ค่าเลขศาสตร์ 
= 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ภ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอู เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ด เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ษ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร พ เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๑ 
เป็นคู่ของดาวพุธ()และดาวอาทิตย์(เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 41 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๖๕ 
เป็นคู่ของดาวศุกร์()และดาวพฤหัสบดี(เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรัก ดาวพฤหัส หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่ติดที่เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข ๖๕ จะเป็นนักรักตัวฉกาจ เจ้าของชื่อมีดวงชะตาดี หนุนนำให้ชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้า ด้านดีมีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดี มั่นคงในอนาคต ถ้าบุคคลหมายเลข ๖๕ มีอิทธิพลของหมายเลข ๒๓ เข้ามาพัวพัน ถ้าพูดถึงความรักก็เป็นนักรักตัวฉกาจ หาตัวจับยาก ชะตาชีวิตรุ่งเรือง มีบุญพาวาสนาส่ง คิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายดาย อุปสรรคน้อย มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความรักก็สดใสสวยงาม มีความสมปรารถนาน่าชื่นใจ

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

ณ วันพุธ ขึ้น ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 16 มีนาคม 2559

ปฐมฤกษ์เวลา บ่ายโมง 4 นาที สิ้นสุดฤกษ์เวลา บ่ายโมง 18 นาที (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้ ในกรณีที่มีบัตรคิว ให้เข้ารับบัตรคิวในเวลาฤกษ์ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.ลำปาง และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ ชื่อ............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์

ลัคนาฤกษ์ สถิตราศี มิถุน เสวยฤกษ์ อราทรา นักษัตรฤกษ์ที่ 6 ประกอบด้วย เทวี แห่งฤกษ์
พระจันทร์ 
สถิตราศี มิถุน เสวยฤกษ์ อราทรา นักษัตรฤกษ์ที่ 6 ประกอบด้วย เทวี แห่งฤกษ์

เทวี หมายถึง กุลสตรี หญิงผู้สูงศักดิ์ นางพญา (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง บันดาลผลให้ประสบกับความสมหวังทุกอย่างตามที่พึงปรารถนา มีวิถีชีวิตที่ราบรื่น   

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข ดังต่อไปนี้คือ วันที่ หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-09 06:13:43


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.