ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อใหม่ ด.ญ.ธัญพิชชา


เรียนคุณแม่ ด.ญ.ธัญพิชชา

ปูมสูติกาลของ ด.ญ.ธัญพิชชา มีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง
สุริยคติ ตรงกับวัน 12 กันยายน พ.ศ. 2543 เวลา 9.45 น. ณ จังหวัดตาก

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Loading...

ภาพด้านหลัง

Loading...

เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ก ข ค ฆ ง เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 41 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "ที่จัดตั้งใหม่" คือ 63 ได้
= 63 + 41 = 104 ตามความประสงค์
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าด้วยอักขระวรรคมนตรี ได้แก่ สระทุกตัว และอักษรพ้องเสียงสระ เช่น อะ อา อิ อุ เป็นต้น
4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรวรรคอายุ ได้แก่ อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
5
..กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ 6 มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ

อายตนะ 2
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 3
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก

อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 5
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ

อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย

อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ เบญสิร์ยา [Bensiya] อ่านว่า เบน - สิ - ยา ความหมาย สตรีผู้มีคุณงามความดีเป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
สระเอ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร บ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ย เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น มนตรี ทางทักษา

2..ชื่อ ณัฐภัสสร [Natthaphatsorn] อ่านว่า นัด - ทะ - พัด - สอน ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีรัศมีแห่งความรุ่งเรือง
ค่าเลขศาสตร์
= 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ณ เป็น อายุ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ภ เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา

3..ชื่อ อิสราภรณ์ [Itsaraphorn] อ่านว่า อิด - สะ - รา - พอน ความหมาย ผู้มีความยิ่งใหญ่เป็นเครื่องประดับ
ค่าเลขศาสตร์
= 41 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร อ และสระอิ เป็นอักษรพ้องเสียงสระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ภ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ณ เป็น อายุ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

4..ชื่อ ณัฐธิญาน์ [Natthiya] อ่านว่า นัด - ทิ - ยา - ความหมาย สตรีผู้ทรงภูมิปัญญา
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 2
อักษร ณ เป็น อายุ ทางทักษา
ไมัหันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ธ เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอา เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

5..ชื่อ พิชดารัตน์ [Phitchadarat] อ่านว่า พิด - ชะ - ดา - รัด ความหมาย ผู้ทรงภูมิวิทยาการอันประเสริฐ
ค่าเลขศาสตร์ = 36 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ด เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ต เป็น เดช ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

6..ชื่อ สิยาพัฐ [Siyapaht] อ่านว่า สิ - ยา - พัด ความหมาย สตรีผู้มีความสามารถเป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ย เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา

ความหมายของเลข ๔๑
เป็นคู่ของดาวพุธ(๔)และดาวอาทิตย์(๑) เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ บ่งถึงความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่มักให้การอุปถัมภ์ สติปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง ตั้งแต่วัยเด็ก เป็นคนเข้ากับมิตรสหายได้อย่างสนิท แต่จะซ่อนความเป็นคนใฝ่ฝันทะเยอทะยานไว้ไม่ให้ใครเห็น

ความหมายของเลข ๖๓
เป็นคู่ของดาวศุกร์(๖)และดาวอังคาร(๓) เป็นเลขโรแมนติก เป็นดาวคู่มิตร ที่มีเสน่ห์ยิ่ง บ่งบอกถึงความรักอันสมหวังหวานชื่น บุคคลใต้อิทธิพลนี้ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมิตรสหายมาก เลข ๖๓ บวกกันได้เลข ๙ ในชีวิตจะได้รับความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข ๖๓ จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก  

ความหมายของเลข ๑๐๔
จะทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ส่วนใหญ่จะเป็นรหัสของผลรวมของชื่อและนามสกุล ถ้าเอาตัวเลขของชื่อและนามสกุลบวกกันได้ผลรวมเป็น หมายเลข ๑๐๔
เป็นที่เลขดี

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของ ด.ญ.ธัญพิชชา โดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

วันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2551

ปฐมฤกษ์เวลา 15.07 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 15.17 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.ตาก และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ ชื่อ ...............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์อราทรา นักษัตรฤกษ์ที่ 6
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์สคภิษัท นักษัตรฤกษ์ที่ 24
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

มหัทธโน
หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง
เทวี หมายถึง กุลสตรี หญิงผู้สูงศักดิ์ นางพญา

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง เป็นชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก จะประสบกับความสมหวังทุกอย่างตามที่พึงปรารถนา มีวิถีชีวิตที่ราบรื่น

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9 หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 น. ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-11 08:55:32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3040316)

สวัสดีครับอาจาย์และทีมงาน

ผมอยากทราบว่าผมจะตั้งชื่อลูกไว้รอได้มั๋ยครับก็คือจะตั้งตามวันไว้นะครับให้ครบ 7 วัน

ขอคำแนะนำด้วยครับ

ถ้าผมจะให้ทางอาจารย์ตั้งชื่อให้จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ...มีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

 

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คำสิงห์ (khamsing_j-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-13 13:34:24


ความคิดเห็นที่ 2 (3045483)

เรียน  ท่านอาจารย์

 ผมมีความตั้งใจจะตั้งชื่อให้ลูกสาวใหม่ มีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัลลพ (Phull_70-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-20 16:46:39


ความคิดเห็นที่ 3 (3046976)

ผมต้องการเปลี่ยนชื่อลูกครับ กรุณาตอบกลับด้วยครับ และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น pichai (pichai_u-at-irpc-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2009-07-22 09:43:48


ความคิดเห็นที่ 4 (3066650)

สวัสดีครับอาจารย์

            ผมต้องการจะเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุลใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kom-tuk วันที่ตอบ 2009-08-16 16:27:51


ความคิดเห็นที่ 5 (3073191)

สวัสดีค่ะอาจารย์ 

         ดิฉันอยากให้ตั้งชื่อให้ลูกสาวใหม่นะค่ะ ชื่อเดิม ด.ญ พัชรากร ชำนาญกุล เกิดวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2251 มีกาลกิณีในชื่อ  อยากได้ชื่อใหม่ค่ะ และอยากได้เลขศาสตร์ที่ดีด้วย  รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วนะ  และต้องประฎิบัติอย่างไรบ้างค่ะ ค่ะ /p_jarurat@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น กวิตา (p_jarurat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-25 17:06:40


ความคิดเห็นที่ 6 (3093174)
สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันอยากเปลี่ยนชื่อใหม่นะค่ะแต่จำไม่ได้ว่าตัวเองเกิดเวลาเท่าไรค่ะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร รบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ืnarumi วันที่ตอบ 2009-09-21 09:28:52


ความคิดเห็นที่ 7 (3095380)

อยากถามอาจารย์ว่าถ้าชื่อที่เราตั้งมีความหมายเลขศาสตร์ที่ดี แต่ความหมายในภาษาไทยตามพจนานุกรมหรือภาษาไทยทั่วไป ไม่มีความหมายเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ช่วยตอบหนูทางอิเมล์ได้ไหมค่ะ napapan_6@hotmail.com  ขอบคุณมากค่ะ หรือ ถ้าใครพอจะรู้และช่วยตอบหน่อยนะคะ หนูเกิดวันจันทร์ อยากได้ชื่อเลข 63 ด้วย แต่ที่ได้จะเป็นการผสมผสานชื่อเลยไม่มีความหมายค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น... (napapan_6-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-23 14:31:05


ความคิดเห็นที่ 8 (3128316)

เพิ่มเติมจากเมลที่ส่งไป  นางสาวลภัสรดา  เมืองวัฒนะ  ที่เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  ต้องการ

ชื่อและนามสกุลที่มีความหมายเกี่ยวกับเงินทอง  ร่ำรวย  สุขกายสบายใจ  เวลาส่งประมาณ 23.55 น.

คงไม่ช้าไปนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลภัสรดา เมืองวัฒนะ (k_sis_kink196-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-14 00:09:01


ความคิดเห็นที่ 9 (3146955)
สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการจะเปลี่ยนชื่อใหม่เพระาอยากให้ประสบความสำเร็จในเรื่องงานและความรักค่ะ เพราะจะไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วย ต้องทำไรบ้างค่ะหาชื่อหลายที่แล้วแต่ยังไม่ถูกใจเลยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น pupe วันที่ตอบ 2010-01-19 12:10:22


ความคิดเห็นที่ 10 (3161969)
ดิฉันอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ ที่มีความหมายว่าผู้มีความสุขเสมอ ดิฉันเกิดวันเสาร์ที่ 5 ม.ค. 2500 เวลาตี 2.10นาที
ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้งติ้ง วันที่ตอบ 2010-03-06 16:23:52


ความคิดเห็นที่ 11 (3191825)
ตออนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้  8  เดือนแล้วค่ะ  หมอบอกว่าครบกำหนดคลอดวันที่  5  กรกฎาคม  2553  ตรงกับวันจันทร์พอดี  แรม  9  ค่ำ  เดือน  8  ปีขาล  ค่ะ  ผลอันตราซาวด์เป็นลูกผู้หญิงค่ะ  อยากให้อาจารย์ช่วยตั้งชือ่ให้ลูกสาวดิฉันหน่อยค่ะ  กรุณาด้วยน่ะค่ะ  ลืมบอกนามสกุลไปค่ะ  นามสกุล  แตงอ่อน  ค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำฝน วันที่ตอบ 2010-05-12 13:30:16


ความคิดเห็นที่ 12 (3194681)

   อยากทราบว่า  ชื่อ ธฤตวัน  แปลว่า อะไรคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปวันรัตน์ วันที่ตอบ 2010-05-28 21:31:35


ความคิดเห็นที่ 13 (3202689)

อาจารย์คะ  ดิฉันอยากเปลี่ยนชื่อคะ

เดิมชื่อ อนัน  ทองคำ  เกิดวันจันทร์  วันที่19กันยายน2520 ปีมะเส็ง

ผู้แสดงความคิดเห็น อนัน (anan190977-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-09 15:25:59


ความคิดเห็นที่ 14 (3205258)
ชื่อเดิม ลำใย นามสกุล  ปีฉลูคะ อยากเปลี่ยนชื่อคะช่วยบอกที
ผู้แสดงความคิดเห็น อาจาร์ยคะดิฉันอยากเปลี่ยนชื่อ คะ (koun_d-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-24 11:34:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.