ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อและนามสกุลใหม่คุณทัศน์วรรณ


เรียนคุณทัศน์วรรณ

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2518 เวลา 13.30-14.00 น. ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Loading...

ภาพด้านหลัง

เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ย ร ล ว เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 36 หรือ 45 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "ที่จัดตั้งใหม่" คือ 54 ได้
= 90 หรือ 99 ตามลำดับ
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักษรวรรคศรี ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 2 มีค่าเลขศาสตร์
= 36
6..กำหนดให้ชื่อที่ 3 และ 4 มีค่าเลขศาสตร์
= 45
7.กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ 6 มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ

อายตนะ 2
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 3
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก

อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 5
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ

อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย

อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ ชัญกาญจน์ [Chanyakarn] อ่านว่า ชัน - ยะ - กาน ความหมาย ผู้มีความประเสริฐดุจทอง
ค่าเลขศาสตร์
= 36 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ช เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ก เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร จ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร น เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

2..ชื่อ พิชญาพัณ [Phitchataphan] อ่านว่า พิด - ชะ - ยา - พัน ความหมาย ผู้ทรงภูมิความรู้คู่คุณธรรม
ค่าเลขศาสตร์ = 36 ค่าอายตนะ 6 = 2
อักษร พ เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอิ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ช เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอา เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร พ เป็น มนตรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา

3..ชื่อ ชญาน์ณิชญ์ [Chayanit] อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย สตรีผู้ทรงภูมิความรู้อันบริสุทธิ์
ค่าเลขศาสตร์
= 45 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร ช เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอา เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร น เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ช เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

4..ชื่อ ณัจสิญาณ์ [Natsiya] อ่านว่า นัด - สิ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญาความรู้เป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์
= 45 ค่าอายตนะ 6 = 2
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา
ไมัหันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร จ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ส เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอา เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

5.ชื่อ ณพัฐธิกา [Naphatthika] อ่านว่า นะ- พัด - ถิ - กา ความหมาย สตรีผู้มีปัญญาและความสามารถ
ค่าเลขศาสตร์
= 36 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร พ เป็น มนตรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ธ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ก เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น อายุ ทางทักษา

6..ชื่อ ณัฐธิกาพัณ [Natthikaphan] อ่านว่า นัด-ทิ-กา-พัน ความหมาย นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้คู่คุณธรรม
ค่าเลขศาสตร์ = 45 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ธ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ก เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร พ เป็น มนตรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ณ เป็น มูละ ทางทักษา

เป้าหมายในการตั้งนามสกุลใหม่ของคุณมีดังต่อไปนี้

1..กำหนดให้นามสกุลมีค่าเลขศาสตร์ 54 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของชื่อ "ที่จัดตั้งใหม่" คือ 36 หรือ 45 ได้ = 90 หรือ 99 ตามลำดับ
2..กำหนดให้นามสกุลเปิดกว้างไว้โดยไม่ห้ามอักษรในภูมิทักษาใดทั้งสิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆในครอบครัว ได้ร่วมใช้ได้ตามสะดวก
3..กำหนดให้นามสกุลถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

ผมส่งนามสกุลมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อสกุลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เรียบร้อยแล้ว ไม่มีนามสกุลใดซ้ำกับของบุคคลอื่นครับ

1..นามสกุล รุจิพุฒิพงษ์ [Rujiphutthiphong] อ่านว่า รุ-จิ-พุด-ทิ-พง ความหมาย ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งโรจน์
ค่าเลขศาสตร์
= 54 ค่าอายตนะ 6 = 9

2..นามสกุล จิรวัฒพิสิษ [Jirawatphisit] อ่านว่า จิ-ระ-วัด-พิ-สิด ความหมาย มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเลิศตลอดกาล
ค่าเลขศาสตร์ = 54 ค่าอายตนะ 6 = 2

3..นามสกุล ภูริวัฑฒิพงษ์ [Phuriwatthiphong] อ่านว่า พู-ริ-วัด-ทิ-พง ความหมาย ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน
ค่าเลขศาสตร์
= 54 ค่าอายตนะ 6 = 6

4..นามสกุล ธันยวุฒิกรณ์ [Thanyawutthikorn] อ่านว่า ทัน-ยะ-วุด-ทิ-กอน ความหมาย มีการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
ค่าเลขศาสตร์
= 54 ค่าอายตนะ 6 = 9

ผมแนบนามสกุลสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

5..นามสกุล อึ้งพิสิษพร [Uengphisitphorn] อ่านว่า อึ้ง-พิ-สิด-พอน ความหมาย ตระกูลอึ้งที่มีพรอันประเสริฐเป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ = 54 ค่าอายตนะ 6 = 8

6..นามสกุล พิสิฐธนวัฒ [Phisitthanawat] อ่านว่า พิ-สิด-ทะ-นะ-วัด ความหมาย มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์เป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์
= 54 ค่าอายตนะ 6 = 1

ความหมายของเลข ๓๖
เป็นดาวคู่มิตร คู่ของดาวอังคาร(๓)และดาวศุกร์(๖) เป็นเลขที่หมายถึง ความรัก ความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก เพศตรงข้ามมักจะให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็นรุนแรง ชีวิตในวัยแห่งความรักมักจะโลดโผน เลข ๓+๖ ได้เลข ๙ เป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีญาณสังหรณ์ที่แม่นยำ เลื่อมใสศรัทธาในศาสตร์เร้นลับ เชื่อกันว่า เลข ๙ เป็นเลขที่คุ้มภัยให้แคล้วคลาด และยังช่วยให่อายุมั่นขวัญยืน ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นเลขดีมากเลขหนึ่ง

ความหมายของเลข ๔๕
เป็นเลขของดาวพุธ(๔)และดาวพฤหัส(๕) เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ เป็นคู่ของนักปราชญ์ราชบัณฑิต เป็นเลขดีเกือบเต็มร้อย คนเลขนี้สติปัญญาเฉียบแหลม รู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม  มีความคิดความอ่านดี มีปฎิภาณไหวพริบดี ปรับตัวเข้าได้ทุกสภาพแวดล้อม มีสติมั่นคง ทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากคนอื่น มักประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเสมอ ทำอะไรก็ดี

ความหมายของเลข ๕๔
เป็นคู่ของดางพฤหัส(๕)และดาวพุธ(๔) เป็นดาวศุภเคราะห์ที่ให้คุณทั้งคู่ เป็นคู่ดาวนักปราชญ์ราชบัณฑิต รวมกันได้ดาวเกตุ (๙) เรียกว่ามีองค์รักษา เป็นเลขที่แสดงถึงนิมิตแห่งความสำเร็จ ชีวิตมักจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนเรียนรู้ง่าย มีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย อุปสรรคในชีวิตมีน้อย ถือเป็นเลขดี

ความหมายของเลข ๙๐
เป็นคู่ของดาวเกตุ(๙)และดาวมฤตยู(๐) ภาษายุทธจักรเครื่องรางของขลัง เรียกว่าเป็นคนมี "องค์รักษา" เป็นเลขที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตมักจะพัวพันกับสิ่งศักดิ์และวิญญาณตลอดเวลา มักจะได้รับความคุ้มครองจากวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จพอสมควร

ความหมายของเลข ๙๙
เป็นคู่ของดาวเกตุ(๙) เลข ๙๙ ดับเบิ้ล ๙ มีพลังเร้นลับอยู่ด้วย คนเลขนี้สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม ใบ้หวยแม่น ฝันแม่น สนใจในศาสนา ปรัชญา เรื่องลึกลับทั่วไป อำนาจจิตเข้มแข็ง ถือเป็นเลขดี มีความเจริญก้าวหน้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อและนามสกุลใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 22 ตุลาคม 2551

ปฐมฤกษ์เวลา 09.02 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 09.31 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของกทม. และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ ชื่อและนามสกุล ..........................................................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์ปุษยะ นักษัตรฤกษ์ที่ 8
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ สมโณ (ดีเลิศ)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ ราชา (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์อนุราธะ นักษัตรฤกษ์ที่ 17
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ สมโณ (ดีเลิศ)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ ราชา (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

สมโณ
หมายถึง ผู้ทรงศีล นักบวช ผู้รักสงบ
ราชา หมายถึง
ผู้มีเกียรติสูง ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ มีชื่อเสียง มีอำนาจ ผู้มีความสะดวกสบาย

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง ช่วยให้เจ้าชะตาเป็นคนใฝ่สงบ รักสันติ มีความเมตตากรุณา ได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไป จะเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ มีพรรคพวกให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอ

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9 หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 น. ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อและนามสกุลใหม่เรียบร้อยแล้ว และกรุณาตอบให้ทราบด้วยว่า คุณเลือกใช้นามสกุลอะไร ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-14 16:55:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4176586)

 ชื่อที่ผลร่วม54 มีอะไรบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กัญจน์รัชต์ วันที่ตอบ 2019-06-20 14:35:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.