ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งนามสกุลใหม่คุณวันดี


เรียนคุณวันดี

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันเสาร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเส็ง
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เวลา 7 - 8.00 น. ณ.จังหวัดชุมพร

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Loading...

ภาพด้านหลัง

เป้าหมายในการตั้งนามสกุลใหม่ของคุณมีดังต่อไปนี้

1..กำหนดให้นามสกุลมีค่าเลขศาสตร์ 42 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของชื่อ "วันดี" คือ 23 ได้ = 23 + 42 = 65
2..กำหนดให้นามสกุลเปิดกว้างไว้ โดยไม่ห้ามอักษรในภูมิทักษาใดทั้งสิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นในครอบครัว ได้ร่วมใช้ได้ตามสะดวก
3..กำหนดให้นามสกุลถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ 6 มีดังนี้

อายตนะ 1

มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
อายตนะ 2
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 3
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 5
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ
อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งนามสกุลมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อสกุลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เรียบร้อยแล้ว ไม่มีนามสกุลใดซ้ำกับของบุคคลอื่นครับ

1..นามสกุล นวัธพงษ์ [Nawatthaphong] อ่านว่า นะ-วัด-ทะ-พง ความหมาย ตระกูลที่มีวิวัฒนาการใหม่ๆ
ค่าเลขศาสตร์
= 42 ค่าอายตนะ 6 = 6

2..นามสกุล พิสิษธนการ [Phisitthanakarn] อ่านว่า พิ-สิด-ทะ-นะ-กาน ความหมาย มีการกระทำกิจใหัเกิดทรัพย์เป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ = 42 ค่าอายตนะ 6 = 9

3..นามสกุล กิตติพีรกุล [Kittiphirakul] อ่านว่า กิด-ติ-พี-ระ-กุน ความหมาย ตระกูลที่มีชื่อเสียงเกียรติยศในด้านความเพียร
ค่าเลขศาสตร์
= 42 ค่าอายตนะ 6 = 9

4..นามสกุล รุจิรัชต์กฤต [Rujiratchakrit] อ่านว่า รุ-จิ-รัด-ชะ-กริด ความหมาย มีการสร้างสรรค์ให้เกิดความรุ่งเรืองในทรัพย์
ค่าเลขศาสตร์
= 42 ค่าอายตนะ 6 = 6

ผมแนบนามสกุลสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

5..นามสกุล ธนกุลวิสิษ [Thanakulwisit] อ่านว่า ทะ-นะ-กุน-วิ-สิด ความหมาย ตระกูลที่มั่งมีทรัพย์เป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ = 42 ค่าอายตนะ 6 = 2

6..นามสกุล จิรกรพงษ์ [Jirakornphong] อ่านว่า จิ-ระ-กอน-พง ความหมาย ตระกูลที่มีการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตลอดกาล
ค่าเลขศาสตร์
= 42 ค่าอายตนะ 6 = 9

ความหมายของเลข ๔๒
เป็นคู่ของดาวพุธ(๔)และดาวจันทร์(๒) เป็นเลขดี เป็นดาวศุภเคราะห์ที่ให้คุณทั้งคู่ เป็นดาวคู่มิตรแต่ออกจะนิ่มนวล ชอบด้านศิลปะกวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน มีความละมุนละไมในสายเลือด มีหัวทางประดิษฐ์คิดค้น สมองแจ่มใส ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก มักเป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลาย มีความหมายเหมือนเลข 24

ความหมายของเลข ๖๕
เป็นคู่ของดาวศุกร์(๖)และดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรัก ดาวพฤหัส หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่ติดที่เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข ๖๕ จะเป็นนักรักตัวฉกาจ เจ้าของชื่อมีดวงชะตาดี หนุนนำให้ชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้า ด้านดีมีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดี มั่นคงในอนาคต ถ้าบุคคลหมายเลข ๖๕ มีอิทธิพลของหมายเลข ๒๓ เข้ามาพัวพัน ถ้าพูดถึงความรักก็เป็นนักรักตัวฉกาจ หาตัวจับยาก ชะตาชีวิตรุ่งเรือง มีบุญพาวาสนาส่ง คิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายดาย อุปสรรคน้อย มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความรักก็สดใสสวยงาม มีความสมปรารถนาน่าชื่นใจ

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีนามสกุลใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

วันศกุร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

ปฐมฤกษ์เวลา 9.55 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 10.26 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนนามสกุลในเวลาดังกล่าวนี้ เสร็จเมื่อไรก็ได้)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.ชุมพร และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้นามสกุล............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์อราทรา นักษัตรฤกษ์ที่ 6
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ สมโณ (ดีเลิศ)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์อุตรภัทรบท นักษัตรฤกษ์ที่ 26
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ ราชา (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

สมโณ หมายถึง ผู้ทรงศีล นักบวช ผู้รักสงบ
เทวี
หมายถึง กุลสตรี หญิงผู้สูงศักดิ์ นางพญา
มหัทธโน
หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง

ราชา หมายถึง ผู้มีเกียรติสูง ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ มีชื่อเสียง มีอำนาจ ผู้มีความสะดวกสบาย

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง เป็นชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก จะเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ มีพรรคพวกให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9 หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 น. ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับนามสกุลใหม่เรียบร้อยแล้ว และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ ว่าคุณเลือกใช้นามสกุลอะไร ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-06 11:12:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3136905)

อาจาร์ยครับผมอยากให้อาจาร์ยตั้งนามสกุลใหม่ให้ผมหน่อยครับ เพือจะผมจะได้ตั้งวงศ์ตระกูลใหม่เพราะผมมีครอบครัวแล้วและมีความรู้สึกว่าใช้นามสกุลเดิมมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆตลอดมา ในเมื่อผมมีครอบครับแล้วเลคิดว่าจะตั้งนามสกุลใหม่ รบกวนอาจาร์ยช่วยหานามสกุลที่เหมาะกับตัวผมและครอบครัวผมด้วยครับ ผมชื่อ ไพโรจน์ เกิดวันอาทิตย์  ภรรยาชื่อ ปวรดา เกิดวันอังคาร  ส่วนลูกสาวชื่อ ธนพร เกิดวันจันทร์  (ผมนับถือพระพิฆเนศมาก อยากให้มีคำว่า ฆเนศ หรือ เนศ ได้ไหมครับ) ขอบพระคุณอย่างสูงครับ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-4471356 หรือจะส่งทาง e-mail phairoj-mee@hotmail.com ก็ได้นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพโรจน์ (phairoj-mee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-11 21:34:07


ความคิดเห็นที่ 2 (3159069)

อาจรย์คะช่วยตั้งนามสกุลใหม่ให้ดิฉันบ้างนะคะเพราะดิฉันแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะแต่ต้องการใช้นามสกุลสามีค่ะต้องการให้ชีวิตคู่และครอบครัวมีความสุขา ค่ะสามีชื่อ  ไพรินทร์   ยังทองหลาง  เกิดวันเสาร์  ดิฉันชื่อ  ณัฏฐนันท์  นามประกอบ  เกิดวันอาทิตย์   บุตรสาวชื่อ  ศรัณย์พร  เสถียรกาล  เกิดวันพฤหัสบดี  ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฏฐนันท์ นามประกอบ วันที่ตอบ 2010-02-27 13:28:06


ความคิดเห็นที่ 3 (3195421)

อาจารย์คะขอความอนุเคราะห์แนะนำเกี่ยวกับการตั้งนามสกุลใหม่ที่เหมาะกับครอบครัวซึ่งมีหนูคือ กษมา. (วันศุกร์)  และลูก วันนิสา (วันเสาร์),  ณภัทร (วันอังคาร),  ณัฐณิชา (วันศุกร์)  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กษมา วันที่ตอบ 2010-06-02 00:03:43


ความคิดเห็นที่ 4 (3205597)
อาจารย์ครับขอความอนุเคราะห์แนะนำการตั้งนามสกุลใหม่ที่เหมาะกับผม หน่อยครับซึ่งผมชื่อ อุบลศักดิ์  เกิด  9 ธันวาคม 2520 ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อุบลศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-07-27 16:04:31


ความคิดเห็นที่ 5 (3206262)
อาจารย์ค่ะดิฉันอยากได้นามสกุลใหม่ค่ะดิฉันชื่อสุทธิวรรณ ผลอินทร์ ส่วนลูกชายชื่อประดิษฐ์ เม่นพุ่มทอง เกิดวันอาทิตย์ เดือนธันวาคม ปีวอกส่วนลูกเกิดวันพฤหัสบดีเดือนสิงหาคม ปีวอก ขอบพระคุฌอย่างสูง
ผู้แสดงความคิดเห็น สุทธิวรรณ ผลอินทร์ (lnwplaiza-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-30 17:20:45


ความคิดเห็นที่ 6 (3208919)

 

อาจารย์คะ อยากได้ชื่อสกุลใหม่  แต่ไม่รู้จะปรึกษาใครดี 

เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ เขาโพสไว้ ก็เลยอยากจะขอรบกวนเวลาอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์สักหน่อยได้ไหมคะ

ตัวดิฉันชื่อ นิภา (เสาร์  ปีมะเส็ง)  ลูกสาวชื่ออัญธิชา (เสาร์ ปีจอ) 

รบกวนด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภา (kun_papa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-17 10:16:54


ความคิดเห็นที่ 7 (3268351)
อาจารย์ค่ะ หนูอยากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ค่ะ  แต่ติดปัญหาอยู่ว่า ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองที่แน่นอน เพราะพ่อแม่แจ้งเกิดช้า  ถ้าอยากเปลี่ยนจริง ๆ จะเปลี่ยนได้ไหมค่ะ  ถ้าได้ดิฉันจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี ผลบุญ (iamemmyjan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 08:35:20


ความคิดเห็นที่ 8 (3275031)
อยากได้นามสกุลไห้เหมาะสมกับชื่อค่ะอาจารย์ ชื่อ พ่อชื่อชัชพงษ์  แม่ชื่อยุธารัตน์  ลูกชื่อกุลณ์พิธา ช่วยตั้งให้หน่อยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุธารัตน์ (yutarut-dot-tk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-30 08:23:32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.