ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อใหม่คุณฐานาวีร์


เรียนคุณฐานาวีร์

ผมได้ส่งชื่อที่ตั้งใหม่ไปให้ทางอีเมล์ที่คุณให้ไว้ เกรงว่าคุณจะไม่ได้รับ เลยโพสให้ทางบอร์ดนี้ด้วยครับ

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2520 เวลา 9.00 น.

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Click for view this image

ภาพด้านหลัง


เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่ของคุณมีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด 2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 42 เพื่อให้รวมกับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "อัครสุขุมพัฒน์" คือ 63 ได้ 105 (ตัวเลข 0 ตัวกลางออก ตามกฎของเลขศาสตร์ คงดูความหมายที่เลขศาสตร์ 15)
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักษรวรรคศรี เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5..กำหนดให้ชื่อทุกชื่อ มีค่าทักษามากที่สุด ตามความประสงค์ ยกเว้นอักษรกาลกิณี

อนึ่ง..ระยะนี้ ดวงของคุณกำลังมีเคราะห์สูงมาก มูลเหตุปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติของความหนักแน่นและอดทน แนะนำว่า ต้องเพิ่มความหนักแน่นและอดทนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ห้ามอ่อนแอและใจร้อนอย่างเด็ดขาด ท้อแท้และท้อถอยก็ไม่ได้ครับ ไม่ว่าชีวิตจะมีเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากหรือประสบปัญหาใดๆก็ตาม ต้องมีสติสัมปชัญญะกับตนเองเสมอ และใช้ปัญญาเข้าแก้ไขครับ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ กมลทิพย์ [Kamonthip] อ่านว่า กะ - มน - ทิพย์ ความหมาย ผู้มีจิตใจอันงดงาม
ค่าเลขศาสตร์ = 42
อักษร ก เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ม เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ล เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ท เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร พ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ย เป็น ศรี ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

2..ชื่อ ภัทรานิษฐ์ [Phatthranit] อ่านว่า พัด - ทรา - นิด ความหมาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
ค่าเลขศาสตร์ = 42
อักษร ภ เป็น เดช ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ท เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ร เป็น ศรี ทางทักษา
สระอา เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร น เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ษ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

3..ชื่อ วรนิษ์ฐา [Woranittha] อ่านว่า วอ - ระ - นิด - ถา ความหมาย ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
ค่าเลขศาสตร์ = 42
อักษร ว เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร น เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ษ เป็น มูละ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอา เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

4..ชื่อ พิลาสินี [Philasinee] อ่านว่า พิ - ลา - สิ - นี ความหมาย ผู้มีความงดงาม
ค่าเลขศาสตร์
= 42
อักษร พ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ล เป็น ศรี ทางทักษา
สระอา เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ส เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร น เป็น อายุ ทางทักษา
สระอี เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

5..ชื่อ วรณัฎฐ์ [Woranat] อ่านว่า วอ - ระ - นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ค่าเลขศาสตร์
= 42
อักษร ว เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ณ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฎ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

6..ชื่อ วรัส์พร [Waratphorn] อ่านว่า วะ - รัด - พอน ความหมาย ผู้ประกอบด้วยพรอันดีงามและประเสริฐ
ค่าเลขศาสตร์ = 42
อักษร ว เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ส เป็น มูละ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภุมิทักษาใด
อักษร พ เป็น เดช ทางทักษา
อ้กษร ร เป็น ศรี ทางทักษา

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

วันพุธ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี จอ ตรงกับวันที่ 24 มกราคม 2550

ปฐมฤกษ์เวลา 10.57 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 11.07 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของกทม. และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ชื่อ..............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตอยู่ในฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ)

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์อัศวินี นักษัตรฤกษ์ที่ 1
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ ทลิทโท (เหมาะสำหรับการสู่ขอ แสวงหาโชคลาภด้วยการออกปาก)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์อัศวินี นักษัตรฤกษ์ที่ 1
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ ทลิทโท (เหมาะสำหรับการสู่ขอ แสวงหาโชคลาภด้วยการออกปาก)


มหัทธโน หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง
ทลิทโท หมายถึง ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน


ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง เป็นชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือมิขาด เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้ใดก็มิขัดข้อง

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9 หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.99 น. (10.39 น.) ของทุกเดือน เป็นฤกษ์ของท่านเจ้าคุณวัดสระเกศ
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

ป.ล. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ อ.แว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-03 09:56:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1057858)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-18 19:59:39


ความคิดเห็นที่ 2 (1087136)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-20 17:59:32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.