ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อใหม่คุณอัญชิษฐาเรียนคุณอัญชิษฐา

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง (เกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ทางจันทรคติ ยังคงนับเป็นวันเก่าครับ วันพุธกลางคืน ทางโหรนับเป็นวันราหู)
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2531 เวลา 02.03 น. ณ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Image hosting by TinyPic

ภาพด้านหลัง

เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่ของ ด.ญ.พิมพ์สุชา มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด
2..ห้ามอักษร ด ต ถ ท ธ น เพราะเป็นอักษรจากภพอริ
ภพอริ หมายถึง เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย ความตาย อุบัติเหตุ โชคร้าย อุปสรรค การขัดขวาง ศัตรู คู่อริ การคิดร้าย
3..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 51 เพื่อให้รวมกับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "คุณรัตนเมธี" คือ 44 ได้
= 95
4..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าหรืองลงท้ายด้วยอักษรวรรคศรี เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง

5..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรที่เป็นมงคลทั่วไป

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

 

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ กัลย์วรัฐ [Kanwarat] อ่านว่า กัน - วะ - รัด ความหมาย ผู้เป็นสิริมงคลอันประเสริฐของประเทศ ค่าเลขศาสตร์ = 51
อักษร ก เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้ห้นอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ล เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ย เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

อักษร ว เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ร เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

2..ชื่อ ณัฐญาณิชย์ [Natthayanit] อ่านว่า นัด - ถะ - ยา - นิด ความหมาย ชัยชนะอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ผู้ทรงภูมิวิทยาการ
ค่าเลขศาสตร์
= 51
อักษร ณ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ณ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ช เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ย เป็น บริวาร ทางทักษา

ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภุมิทักษาใด

3..ชื่อ กัญญ์ณิสร์ [Kanyanit] อ่านว่า กัน - ยะ - นิด ความหมาย หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านความรู้
ค่าเลขศาสตร์
= 51
อักษร ก เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ญ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น มูละ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

อักษร ณ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ส เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ร เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรยมอยู่ในภูมิทักษาใด

4..ชื่อ วริษฐาณัฎฐ์ [Waritthanat] อ่านว่า วะ - ริด - ถา - นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความประเสริฐยิ่ง
ค่าเลขศาสตร์
= 51
อักษร ว เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ษ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอา เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ณ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฏ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 2 ชื่อ ดังนี้

5..ชื่อ สิริณัฏฐ์ [Sirinat] อ่านว่า สิ - ริ - นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีสิริมงคลยิ่ง
ค่าเลขศาสตร์
= 51
อักษร ส เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ร เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ณ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฏ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

6..ชื่อ กฤษฎิ์ณิฏฐ [Kritsanit] อ่านว่า กริด - สะ - นิด ความหมาย ผู้คงแก่เรียนอันเป็นที่น่าปรารถนา
ค่าเลขศาสตร์ = 51
อักษร ก เป็น ศรี ทางทักษา
ตัว ฤ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ษ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ฎ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ณ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ฏ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อัการ ฐ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

ความหมายของเลข ๕๑
เป็นคู่ของดาวพฤหัส(๕)และดาวอาทิตย์(๑) ได้กำลังจากดาวพฤหัส (๕) ทำให้เป็นผู้มีวิชาความรู้  ใฝ่คุณธรรม เลข ๕๑ เป็นกำลังของดาวจันทร์ มักทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีปฏิภาณว่องไว เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มักมีผู้ใหญ่คอยให้การอูปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือตลอด มักได้รับของตอบแทน ทั้งสิ่งของและการเงินจากบุคคลอื่น บุคคลเลข ๕๑ เป็นนักพูดชั้นดี มีคารมดึงดูด เร้าใจผู้อื่น เหมาะกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร เลข ๕๑ บวกกันได้ เลข ๖  คือ ดาวศุกร์ บ่งถึงความสำเร็จ มีมิตรสหายมาก มีรสนิยมทางศิลปะ รักสวยรักงาม ชอบความรื่นรมณ์ มีพรสวรรค์ มักจะมองโลกในแง่ดีเสมอ ไม่ชอบเก็บตัว ไม่ชอบความทุกข์ ใจกว้าง ถือเป็นเลขดี

ความหมายของเลข ๙๕
เป็นคู่ของดาวเกตุ(๙)และดาวพฤหัส(๕) เป็นเลขดีบ่งบอกถึงความสำเร็จ มีญาณพิเศษในตัวเอง เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ สนใจในศาสตร์และวิญญาณ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี สนใจในพิธีการต่างๆ มักได้รับการยกย่องจากปวงชน เลข ๙๕ เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนยันต์คุ้มครองตัวผู้อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

วันพฤหัส ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปี จอ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2550

ปฐมฤกษ์เวลา 11.09 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 11.39 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของกทม. และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ชื่อ..............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ)

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์ภรณี นักษัตรฤกษ์ที่ 2
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์ภรณี นักษัตรฤกษ์ที่ 2
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ มห้ทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)


มหัทธโน หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง


ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง เป็นชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9 หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.99 . (10.39 .) ของทุกเดือน เป็นฤกษ์ของท่านเจ้าคุณวัดสระเกศ
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-14 21:29:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1057800)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-18 19:59:36


ความคิดเห็นที่ 2 (1087132)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-20 17:58:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.