ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งนามสกุลใหม่พ.อ.(พิเศษ)วิชัย


เรียนพ.อ.(พิเศษ) วิชัย

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 12 เดือน 11 ปีจอ
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2501 เวลา 9.35 น. ณ.จังหวัดนครราชสีมา

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

Image hosting by TinyPic

ภาพด้านหลัง

เป้าหมายในการตั้งนามสกุลใหม่ของคุณมีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด
2..ต้องให้นามสกุลมีค่าเลขศาสตร์ 41 เพื่อให้รวมกับค่าเลขศาสตร์ของชื่อ คือ 24 ได้
= 65

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

ผมส่งนามสกุลมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้
ชื่อสกุลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากสำนักทะเบียน กรมการปกครอง เรียบร้อยแล้ว ไม่มีนามสกุลใดซ้ำกับของบุคคลอื่นครับ

1..นามสกุล ชัชชญาพงศ์ [Chatchayaphong] อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา - พง ความหมาย ตระ***ลของนักรบผู้ทรงภูมิความรู้
ค่าเลขศาสตร์ = 41
อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอา เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร พ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ง เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ศ เป็น ศรี ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

2..นามสกุล คหพลพัชร [Khahaphonphat] อ่านว่า คะ - หะ - พน - พัด ความหมาย ครอบครัวของผู้มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
ค่าเลขศาสตร์
= 41
อักษร ค เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ห เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร พ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ล เป็น เดช ทางทักษา
อักษร พ เป็น อายุ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น เดช ทางทักษา

3..นามสกุล ยุทธสรไกร [Yutthasorakrai] อ่านว่า ยุด - ทะ - สอ - ระ - ไกร ความหมาย ความกล้าหาญยิ่งในการรบ
ค่าเลขศาสตร์ = 41
อักษร ย เป็น เดช ทางทักษา
สระอุ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ท เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ธ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ส เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น เดช ทางทักษา
สระ ไ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ก เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ร เป็น เดช ทางทักษา

4..นามสกุล ชาติชยวงษ์ [Chatchayawong] อ่านว่า ชาด - ชะ - ยะ - วง ความหมาย ชาติตระ***ลแห่งชัยชนะ
ค่าเลขศาสตร์
= 41
อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอา เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ต เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ย เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ว เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ง เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ษ เป็น ศรี ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ผมแนบนามสกุลสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 1 ชื่อ ดังนี้

5..นามสกุล นันท์ธนชาติ [Nanthanachat] อ่านว่า นัน - ทะ - นะ - ชาด ความหมาย ความยินดี ในทรัพย์ของบ้านเกิด , คหบดีผู้ยินดีในถิ่นเกิด
ค่าเลขศาสตร์
= 41
อักษร น เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร น เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ท เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ธ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร น เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ช เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอา เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ต เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น มูละ ทางทักษา

ความหมายของเลข ๔๑
เป็นคู่ของดาวพุธ(๔)และดาวอาทิตย์)๑) เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ บ่งถึงความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่มักให้การอุปถัมภ์ สติปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง ตั้งแต่วัยเด็ก เป็นคนเข้ากับมิตรสหายได้อย่างสนิท แต่จะซ่อนความเป็นคนใฝ่ฝันทะเยอทะยานไว้ไม่ให้ใครเห็น

ความหมายของเลข ๒๔
เป็นคู่ของดาวจันทร์(๒)และดาวพุธ(๔) เป็นเลขดี ไม่มีส่วนเสีย เลข ๒๔ เป็นดาวคู่มิตร จึงทำให้เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉาน มีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนละเอียดละอ่อน ไม่ฉาบฉวย เข้าถึงอารมณ์ศิลป์ ไม่ชอบแสดงอำนาจ มักจะมีโชคลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เลข ๒๔ บวกกันได้ เลข ๖ เป็นดาวแห่งศิลปิน ใครที่เป็นศิลปินอยู่จะได้เป็นศิลปินเอก สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีเยี่ยม เลข ๒๔ ยังเหมาะกับการค้า เพราะมีความชำนาญงาน ปฏิภาณเฉียบแหลม เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่ เข้ากับใครๆ ได้ง่าย ถ้าเป็นหญิง ต้องระวังนิดหน่อย อาจมีคนใหญ่คนโต ที่สูงกว่าทั้งในด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือชาติตระ***ล เข้ามาคอยสนับสนุนส่งเสริม ให้ระวังในเรื่องชู้สาวไว้ด้วย

ความหมายของเลข ๖๕
เป็นคู่ของดาวศุกร์(๖)และดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรัก ดาวพฤหัส หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่ติดที่เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข ๖๕ จะเป็นนักรักตัวฉกาจ เจ้าของชื่อมีดวงชะตาดี หนุนนำให้ชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้า ด้านดีมีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดี มั่นคงในอนาคต ถ้าบุคคลหมายเลข ๖๕ มีอิทธิพลของหมายเลข ๒๓ เข้ามาพัวพัน ถ้าพูดถึงความรักก็เป็นนักรักตัวฉกาจ หาตัวจับยาก ชะตาชีวิตรุ่งเรือง มีบุญพาวาสนาส่ง คิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายดาย อุปสรรคน้อย มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความรักก็สดใสสวยงาม มีความสมปรารถนาน่าชื่นใจ

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีนามสกุลใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวารวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ปี จอ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2549

ปฐมฤกษ์เวลา 9.00 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 9.22 น. (ให้เข้าแสดงความจำนงขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.นครราชสีมา และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ชื่อ..............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์ภรณี นักษัตรฤกษ์ที่ 2
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์สราวณะ นักษัตรฤกษ์ที่ 22
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ ภูมิปาโล (เหมาะสำหรับปลูกบ้าน สร้างเมือง เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับ ฤกษ์ ภูมิปาโล (เหมาะสำหรับปลูกบ้าน สร้างเมือง เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

มหัทธโน หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง
ภูมิปาโล หมายถึง ผู้รักษา ผู้ครอบครอง ผู้ปกครอง แผ่นดิน

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง บันดาลผลให้เจ้าชะตาประสบความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะบ้านเรือนเป็นปึกแผ่น เป็นดวงชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9 หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.99 . (10.39 .) ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ ลุงแว่น :: วันที่ลงประกาศ 2006-08-16 09:55:16


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1057493)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-18 19:54:11


ความคิดเห็นที่ 2 (1087001)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-20 17:43:55


ความคิดเห็นที่ 3 (1161485)
มีให้เลือกอีกไหม
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธนา วันที่ตอบ 2007-11-15 07:12:11


ความคิดเห็นที่ 4 (1425943)
มีอีกไหมคะถ้าส่งมาให้ด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น 99 วันที่ตอบ 2008-04-17 15:11:11


ความคิดเห็นที่ 5 (1454272)

นามสกุลมีความหมายดีมากเลยคะจะนำไปเปลี่ยนที่บ้าน ขอขอบพระคุณมากคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิศลยา กันหา วันที่ตอบ 2008-05-19 10:42:14


ความคิดเห็นที่ 6 (1456949)

ชอบ ทุกนามสกุล เลยค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้ได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทรา วันที่ตอบ 2008-05-21 14:55:37


ความคิดเห็นที่ 7 (1457634)

ได้เข้ามาอ่านเจอแล้วเห็นนามสกุลที่โหรตั้งมีความหมายดีค่ะอยากให้โหรตั้งให้ได้ไหมค่ะ ของตัวดิฉันเองเกิด 18 มิ.ย.2514 เวลา 05.30 น.และของลูกชายเกิด 12 ต.ค.2535 เวลา 18.30 น. จริงๆแล้วอยากได้ทั้งชื่อแล้วก้อนามสกุล ด้วยค่ะ อยากเปลี่ยนค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนิษฐา ศุขโรจน์ วันที่ตอบ 2008-05-22 14:27:24


ความคิดเห็นที่ 8 (1471189)
เพราะทุกชื่อความหมายดีทุกคำ อยากให้ตั้งนามสกุลให้บ้างค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สรชา วันที่ตอบ 2008-06-05 17:01:46


ความคิดเห็นที่ 9 (1506731)
ต้องการให้ตั้งนามสกุลใหม่ ให้เป็นเลขศาสตร์ 24 หรือ 41 เกิดวันจันทร์ สระทั้งหมดเป็นกาลกิณี
ผู้แสดงความคิดเห็น ความเห็นที่ 9 วันที่ตอบ 2008-07-09 22:24:27


ความคิดเห็นที่ 10 (1506744)

เกิดวันจันทร์ เดือนมีนาคม เวลาประมาณ 06.00 น. ชื่อณัฐกรร์ อยากให้ตั้งนามสกุลให้ใหม่ เป็นเลขศาสตร์ 24  และยกเว้นสระทุกตัว

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ความเห็นที่ 10 วันที่ตอบ 2008-07-09 22:41:14


ความคิดเห็นที่ 11 (1519380)

จิณณ์ฏิญาน์  กับ จารุวิชญา แปลว่ารัยคะ

จาเอาไปตั้งนามสกุล

ผู้แสดงความคิดเห็น กัญญารัตน์ วันที่ตอบ 2008-08-06 12:32:17


ความคิดเห็นที่ 12 (1520750)

เกิดวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2525คะ

อยากเปลี่ยนนาสมกุลใหม่คะ

ชื่อเดิม ปวีณา หูวองคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปวีณา (dogdog875-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-10 12:42:21


ความคิดเห็นที่ 13 (1524607)
เข้ามาอ่านวันนี้ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลพอดีเลย  แต่ผมหาได้แล้ว  คือชื่อได้หมายเลข54  นามสกุลได้51  รวมกันได้105  ตามตำราบอกว่ายอดเยี่ยมมาก   อาจารย์มีความเห็นเพิ่มเติมรึเปล่าครับ  อยากได้อะไรแนะนำเพิ่มครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คุณัญณัฏฐ์ วันที่ตอบ 2008-08-21 18:51:54


ความคิดเห็นที่ 14 (2923488)
อยากเปลี่ยน ชื่อ และนามสกุล ใหม่ ตอนนี้ได้ชื่อแล้ว คือ นภัสนันท์  แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้นามสกุลใดถึงจะดี และเป็นมงคล คือชื่อปัจจุบัน คือ สุจินดา นามสกุล  บำรุงตา เกิดวันเสาร์ ที่27 มีนาคม 2525เวลา 22.54ช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมค่ะว่า ควรจะใช้นามสกุลใดถึงจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำ (namso_da-45-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-20 14:01:56


ความคิดเห็นที่ 15 (2929586)
อยากเปลี่ยนนามสกุลใหม่ค่ะชื่อ พิชญ์มญชุ์ แต่ไม่ทราบว่าจะใช้นามสกุลอะไรถึงจะดี เป็นมงคล มีความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตที่ดีขึ้น เกิดวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2502 เวลา 05.20 น.ที่พิษณุโลกขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พิช วันที่ตอบ 2009-01-06 10:40:31


ความคิดเห็นที่ 16 (2931416)

ต้องการตั้งนาสกุลใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ชื่อรัศมี   เลียงจิรกาล

เกิดวันที่24 เมษายน2511วันพุธเวลา04.55 น

ผู้แสดงความคิดเห็น netgy@cscoms.com (netgy-at-cscoms-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-10 16:23:11


ความคิดเห็นที่ 17 (2933250)
อยากตั้งนามสกุลใหม่ต้องทำยังไงบ้างคะ ตอบด่วนนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เมย์ (s_tana_wan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-14 18:13:11


ความคิดเห็นที่ 18 (2939541)
เข้ามาอ่านแล้วอยากเปลื่ยนชื่อ และนานสกุล ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ เกิด12/12/20  ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญชนก (tunny_77-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-30 01:37:08


ความคิดเห็นที่ 19 (2942182)

เข้ามาอ่านแล้วอยากเปลื่ยนชื่อ และนานสกุล ช่วยแนะนำหน่อย ผมเกิดวันศุกร์11/10/28 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปอ (parkain-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-05 17:42:32


ความคิดเห็นที่ 20 (2943425)

เข้ามาในเว็ปนี้แล้วอยากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลค่ะ  ดิฉันเกิดวันศุกร์ 31 กรกฎาคม  2524ค่ะขอบคุณมากค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น มด (mod_6969-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-09 16:27:58


ความคิดเห็นที่ 21 (2943883)
รบกวนด้วยนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุล
ผู้แสดงความคิดเห็น นายโรจน์ศักดิ์ พัดมัน (aonmanu888-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-10 15:43:24


ความคิดเห็นที่ 22 (2944287)
หนูชื่อ อรกัญญา อยากได้นามสกุลที่ตกเลข41ค่ะเกิดวันพฤหัส กรุณาช่วยบอกหน่อยนะคะ ตอนนี้ลำบากมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นุช (nuch_beuty-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-11 13:25:37


ความคิดเห็นที่ 23 (2944293)

ขอโทษค่ะเขียนเมลล์ผิดค่ะ nuch_beuty@hotmail.com ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นุช (nuch_beuty-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-11 13:28:47


ความคิดเห็นที่ 24 (2945491)
อยากเปลี่ยนนามสกุลที่ทำการค้าเจริญและมั่งคั่งเงินทอง มี
ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวณัฏฐพัชร (zz_jubjiib_zz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-13 21:41:33


ความคิดเห็นที่ 25 (2953493)

ขันวิชัย แปลว่าอะไรอ่ะ ??

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำท่วมฟ้า...ปลากินดาว วันที่ตอบ 2009-03-02 19:29:23


ความคิดเห็นที่ 26 (2960519)
เกิด13 เมษายน2529วันอาทิตย์ ชื่อดีแต่พอรวมกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีเลยลืมค่ะชื่อมัลลิกา  คำนิ้วอยากได้นามสกุลใหม่ที่เข้ากับชื่ออ่ะค่ะช่วยแนะนำหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋เมย์ (iam_munto_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-13 11:30:36


ความคิดเห็นที่ 27 (2967107)
เกิด 18 พ.ย 2518 วันอังคาร อยากเปลี่ยนนามสกุครับ รู้สึกทำอะไรก็ไม่ดีเลย ชื่อ เฉลิมเกียรติ นามสกุลแกละน้อย ครับ รบกวนด้วยนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น แจ้ (nuntjung27-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-23 13:14:55


ความคิดเห็นที่ 28 (2974328)

เกิดวันเสาร์ที่ 13 แต่แจ้งเกิดเป็น 17 พศ 2512 ครับ อยากเปลี่ยนนามสกุล

ผู้แสดงความคิดเห็น เน่ (narinluk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-03 20:51:33


ความคิดเห็นที่ 29 (2981087)
อยากเปลี่ยนนามสกุลใหม่ค่ะชื่อ พรไพรินทร์  สมบูรณ์  เกิดวันที่ 1 ต.ค  2523  วันพุธกลางวันค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น nok (ponphairin-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-17 09:34:54


ความคิดเห็นที่ 30 (2982737)

สวัสดีค่ะคือดิฉันอยากเปลี่ยนนามสกุลน่ะค่ะรบกวนขอนามสกุลที่มีความหมายดีซักนามได้มั้ยคะอาจาร์ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น blueice (blue_ice_za-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-19 23:44:54


ความคิดเห็นที่ 31 (3023309)
ตรวจสอบชื่และนามสกุลอธนบดี มีท้วม
ผู้แสดงความคิดเห็น rose วันที่ตอบ 2009-06-19 08:22:44


ความคิดเห็นที่ 32 (3025798)

อยากให้ตั้งนามสกุลใหม่ให้นะค่ะ  ชื่อธัญนันท์

ผู้แสดงความคิดเห็น Tanyanan วันที่ตอบ 2009-06-23 09:03:18


ความคิดเห็นที่ 33 (3037224)
ชื่อตรีทิพย์ ชมสิน ค่ะ ต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นกมนทรรศน์ค่ะ แต่นามสกุลก็ยังไม่ดี รบกวนขอนามสกุลใหม่ด้วยค่ะ natichaya2009@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น แอน วันที่ตอบ 2009-07-08 22:12:05


ความคิดเห็นที่ 34 (3038334)

อยากตั้งชื่อและนามสกุลใหม่ค่ะ เพื่อให้ดีขึ้น รบกวนตั้งให้ด้วยค่ะและส่งมาทางอีเมล์นะคะ

ชื่อ นางรัชดาพร ปลุกเศก เกิดวันอาทิตย์ 5 มิถุนายน  2520

แฟนชื่อ นายปรีชา ปลุกเศก เกิดวันอาทิตย์  22 มิถุนายน  2523

บุตรชื่อ ด.ช.ชินบุตร ปลุกเศก เกิดวันศุกร์ 21 กันยายน 2550

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชดาพร วันที่ตอบ 2009-07-10 14:48:09


ความคิดเห็นที่ 35 (3040758)

ชื่อ มานูญ     จิตรเหิม   วันเกิดไม่ทราบแน่นอน  เดือน กรกฎาคม  2520   ปีมะเส็ง

อยากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่รบกวนตั้งให้ด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ton (tonmanoon-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-13 22:34:52


ความคิดเห็นที่ 36 (3060974)

นามสกุลเพราะๆทั้งนั้นเลยค่ะ

อยากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ค่ะแต่ไม่รู้จะตั้งว่าอย่างไรดิฉันชื่อมาลี  เงินทองเกิดวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530 (ปีขาล)

ลูกชายชื่อ ด.ช.ภูดิส   สุขขี เกิดวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551อยากให้แนะนำชื่อและนามสกุลให้ใหม่ทั้งของดิฉันและของ

ลูกชายขอเป็นนามสกุลเดียวกันช่วยส่งให้ทางอีเมลด้วยนะคะ จะขอบพระคุณมากเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pia (mom_pia-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-08 14:12:10


ความคิดเห็นที่ 37 (3074651)
สวัสดีครับผม ชื่อประเชิญ อยากได้นามสกุลใหม่ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อยากมห้ตั้งนามสกุล (manjaeb-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-27 14:30:25


ความคิดเห็นที่ 38 (3079877)
อยากเปลี่ยน ชื่อ และนามสกุล ใหม่ ตอนนี้ยังไม่ได้ชื่อและนามสกุลที่เป็นมงคลแก่ชีวิต  และยังไม่รู้ว่าจะได้ชื่อ และ นามสกุลใดถึงจะดี และเป็นมงคล คือชื่อปัจจุบัน คือ ชวลิต  นามสกุล  มาอ่อน เกิดอังคาริ ที่ 9  กันยายน 2523  เวลา 11.54 ช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมครับว่า ควรจะใช้ชื่อและนามสกุลใดถึงจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นมีเงินมีทอง
ผู้แสดงความคิดเห็น toy วันที่ตอบ 2009-09-03 16:38:08


ความคิดเห็นที่ 39 (3103656)

ได้รับเรียบ

ร้อยแล้วครับเพราะและมีความหมายดีมาก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ton (tonmanoon-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-02 16:39:33


ความคิดเห็นที่ 40 (3109806)
อาจารย์คับผมอยากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ผมอยากรบกวนให้อาจารย์ตั้งนามสกุลใหม่ให้คับผม   ชื่อ   นาย  ภัคธร   นามสกุล    วิถี    ตอนนี้ผมได้ชื่อใหม่แล้วคับคือ   นาย   บวรนันท์    ผมอยากให้อาจารย์ตั้งนามสกุลใหม่ให้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวผมและครอบครัวเพราะตอนนี้อะไรก้อแย่ไปหมดคับ   เผื่อทุกอย่างจะได้ดีขึ้นพ่อ   แม่  พี่  น้อง  จะได้พึ่งพาได้   ผมขอรบกวนอาจารย์   ช่วยตั้งนามสกุลใหม่ผมด้วยนะคับ        ผมเกิด   วันพุธ  ที่   27   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2516   ผมขอรบกวนอาจารย์ส่งนามสกุลใหม่มาทางเมลผมนะ      ขอขอบคุณอาจารย์    เป็นอย่างยิ่งคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนอาภัพกับชีวิต วันที่ตอบ 2009-10-10 15:50:34


ความคิดเห็นที่ 41 (3114979)

อาจารย์คะรบกวนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้ด้วยค่ะ อยากจะเปลี่ยนทั้งครอบครัวเลยค่ะ เผื่อจะได้มีอะไรดี ๆ ในชีวิตขึ้นมามากกว่านี้บ้าง

สามีชื่อ ปรีดา หนูคำ เกิดวันจันทร์ที่ 27 ธีนวาคม 2519

ดิฉันชื่ออายุวัตร  รัตนชัย เกิดวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2524

ลูกสาวชื่อจิรัชญา  หนูคำ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2546

รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น yu วันที่ตอบ 2009-10-19 20:19:11


ความคิดเห็นที่ 42 (3131080)
อาจารย์ครับช่วยดูชื่อและนามสกุลให้ด้วยครับ อยากจะเปลี่ยนทั้งครอบครัวเลยครับ ข้าพเจ้าชื่อ ยุทธพงษ์ เจี้ยวเห้ง เกิดวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2521 ภรรยาชื่อพิมพร กามอ้อย เกิดวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2526 ลูกสาวชื่อพรนภัส เี้จี้ยวเห้ง เกิดวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 14.02 น. ขอบคุณมากครับอาจารย์
ผู้แสดงความคิดเห็น pong (geawhang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-22 19:46:55


ความคิดเห็นที่ 43 (3132581)

อยากให้อาจารย์ตั้งนามสกุลให้ใหม่ค่ะ ปัจจุบันชื่อ กานต์นภัส  ก้อนทอง เกิด 22 สิงหาคม 2518 วันศุกร์ ปีเถาะค่ะ

ขอรบกวนอาจารย์นะคะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น kan (kan_vk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-27 14:52:28


ความคิดเห็นที่ 44 (3133524)

อยากให้อาจารย์ตั้งนามสกุลให้หน่อยค่ะ 

ปัจจุบันชื่อ  กรกานต์  วังคีรี

เกิดวันพุธกลางคืน  ที่  15  ธันวาคม  2519  ปีมะโรงค่ะ

ขอรบกวนหน่อยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรกานต์ (kornkan-dot-be-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-30 15:24:19


ความคิดเห็นที่ 45 (3137285)
สวัสดีครับอาจารย์ อยากให้อาจารย์ช่วยลองดูนามสกุลใหม่ให้หน่อยครับ ชื่อ นรา บุญตัน เกิดวันเสาร์ ที่ 24 พฤษจิกายน 2522 ปีมะแมครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นรา (similan_4_me-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-13 19:51:20


ความคิดเห็นที่ 46 (3140435)

อยากให้อาจารย์ตั้งนามสกุลให้หน่อยครับ 

ปัจจุบันชื่อ  พิชญุตม์ บุญตะหล้า

เกิดวันที่  30  มิถุนายน  2520  ปีมะเส็ง

ขอรบกวนหน่อยนะครับ

pichayuth.b@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เปลี่ยนนามสกุล วันที่ตอบ 2009-12-24 11:19:26


ความคิดเห็นที่ 47 (3154212)

อยากให้อาจารย์   ตั้งชื่อ-นามสกุลให้ใหม่หน่อยค่ะ

ปัจจุบันชื่อ นางสาวกุลธิดา  แก้วบุญเรือง

เกิดวันพุธ 4 กุมภาพันธ์2524 ปีวอก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กุลธิดา (prakaidao_w1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-13 12:28:41


ความคิดเห็นที่ 48 (3154275)

รบกวนอาจารย์ช่วยตั้งนามสกุลให้ใหม่หน่อยนะคะ

ชื่อ นางสาวอันตรา แก้วยะรัตน์

เกิดวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2530  ปีเถาะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อันตรา (beem_rad-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-13 18:25:03


ความคิดเห็นที่ 49 (3155969)
อยากได้นามสกุลใหม่เป็นนามสกุลของวงศ์ตระกูล 4พี่น้อง ทำได้ไหมคะรบกวนด้วย 1.อริญชย์ 02/08/2522 2.ฐานิดา15/05/2524 3.รวิวัล27/06/2530 4.เบญญาภา03/12/2534 ช่วยตอบผ่านอีเมล์ด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ฐานิดา วันที่ตอบ 2010-02-19 11:39:17


ความคิดเห็นที่ 50 (3171967)

ชื่อปาริษาค่ะแฟนชื่อพิพัฒน์

อยากตั้งนามสกุลใหม่

กรุณาตั้งให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น A วันที่ตอบ 2010-03-26 17:58:07[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.