ReadyPlanet.com


ธุรกิจยุคใหม่ ด้วยระบบ ADDS และ60 mmผ่านอินเตอร์เน็ต


ธุรกิจยุคใหม่  ด้วยระบบ ADDS และ60 mmผ่านอินเตอร์เน็ต  
ธุรกิจแห่งสหัสวรรษใหม่ สร้างธุรกิจที่บ้านใช้เวลาว่างจากงานประจำสร้างรายได้ 10,000-80,000 บ/ด.  
หากคุณ... เป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาอิสรภาพในชีวิตการทำงาน สามารถทำงานจากที่บ้านได้ บริษัทกำลังขยายงานและต้องการบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของทางบริษัทฯ ทั้งPart-time, Full-time
คุณสมบัติ

•
อายุ 17 ปี ขึ้นไป
•
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
•
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์    พร้อมที่จะเรียนรู้ (สำคัญมาก)
  
•
เวลาทำงาน Part time วันละ 2-3 ชม. Full Time อย่างน้อยวันละ 5 ชม.

•
สามารถเลือกเวลาทำงานได้ เพราะสามารถทำงานจากที่บ้านได้ และไม่รบกวนเวลาการทำงานประจำของท่าน  

•
งานทางด้านการทำสื่อโฆษณา สนับสนุนการตลาด
•
สามารถเลือกประเภทของงานได้ ตามความถนัดของท่าน

•
งานด้าน Internet, ICQ, E-mail, Flyer, Poster, Pull Tab, Questionnaires, etc…
•
งานด้านการใช้การสื่อสารทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, มือถือ

• Voicemail, Answering Machine , Internet, etc
•
ไม่ใช่การเสนอสินค้าขายตามบ้าน
 
ติดต่อได้ที่คุณธีรวิทย์    01-2057829   หรือ
http://www.bestbusiness2day.com/tb
 
ขออภัยหากเมล์นี้รบกวนท่าน
Pardon me, if this mail interrupt you


ผู้ตั้งกระทู้ wit :: วันที่ลงประกาศ 2006-10-14 20:36:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1057859)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-18 19:59:40


ความคิดเห็นที่ 2 (1087162)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-20 17:59:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.