ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อ ด.ช.แรกคลอด นามสกุล ดำขำ


สวัสดีครับคุณสุพิชญ์การ

ปูมสูติกาลของ ด.ช.แรกคลอด มีดังนี้

จันทรคติตรงกับวันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม พ
.. 2557 เวลา 11.09 น. ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

ภาพด้านหลัง

เป้าหมายในการตั้งชื่อมีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ก ข ค ฆ ง เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 41เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "ดำขำ" คือ5 ได้ = 5 + 41 = 46
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักษรวรรคเดช เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ อักษร ด ต ถ ท ธ น

4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5..กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรีให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ 6 มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
อายตนะ 2
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 3
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 5
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ
อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ ดิฐวัฒน์ [Ditthawat] อ่านว่า ดิด- ถะ - วัด ความหมาย ผู้ตั้งมั่นอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
ค่าเลขศาสตร์= 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ด เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

2..ชื่อ เสฎฐิวุฒิ [Seththiwut] อ่านว่า เสด- ถิ - วุด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์=41 ค่าอายตนะ 6 = 9
สระเอ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ฎ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
สระอุ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา

3..ชื่อ นรัชต์พล [Naratchaphon] อ่านว่า นะ - รัด - ชะ - พน ความหมายบุรุษผู้มีพลังในทรัพย์สินเงินทอง
ค่าเลขศาสตร์
=41 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ช เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ต เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ล เป็น มูละ ทางทักษา

4..ชื่อ ภูดิษพัฒน์ [Phuditsaphat] อ่านว่าพู - ดิด - สะ - พัด ความหมาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ภ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอู เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ด เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ษ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 4 ชื่อ ดังนี้

5..ชื่อ นรวรรธน์ [Norawat] อ่านว่า นอ- ระ - วัด ความหมาย บุรุษผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ค่าเลขศาสตร์= 41 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ธ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร น เป็น เดช ทางทักษา

6..ชื่อ ฉัตรวิชญ์ [Chattrawit] อ่านว่าฉัด - ตระ - วิด ความหมาย ผู้ทรงภูมิความรู้ภายใต้ร่มฉัตร
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 1
อักษร ฉ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ต เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ญ เป็น บริวาร ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

7..ชื่อ ธีรเชษฐ์ [Thirachet] อ่านว่า ที - ระ - เชด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญา
ค่าเลขศาสตร์= 41 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร ธ เป็น เดช ทางทักษา
สระอี เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
สระเอ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ษ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ฐ เป็น อายุ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

8..ชื่อ สุพีรวุฒิ [Suphirawut] อ่านว่าสุ - พี - ระ - วุด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองดีด้วยความ
ค่าเลขศาสตร์= 41 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร ส เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอุ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร พ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอี เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ว เป็น มูละ ทางทักษา
สระอุ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ฒ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอิ เป็น มนตรี ทางทักษา

ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๑
เป็นคู่ของดาวพุธ()และดาวอาทิตย์() เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 41 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก

ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๖
เป็นเลขของดาวพุธ()และดาวศุกร์() เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ เป็นคู่ธาตุน้ำที่ให้คุณสูงทางด้านบุญฤทธิ์ ส่งเสริมให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น มากไปด้วยมิตรสหายคนรักใคร่ ชีวิตมีแนวโน้มประสบความสำเร็จดี ถือเป็นเลขที่ดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่บ่อยๆ สติปัญญาแจ่มใส เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ชีวิตพบกับความสำเร็จ มีความสุข สะดวกสบาย ส่งผลให้ชีวิตดีพอสมควร

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.. เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-03-19 07:29:01


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.