ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งนามสกุลใหม่คุณฤทธิไกร‏‏


สวัสดีครับคุณฤทธิไกร

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู(เกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ทางจันทรคติของไทยยังคงนับเป็นวันเก่าครับ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ วันจันทร์จะเริ่มในเวลา 06.12 น.)
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.. 2516 เวลา 05.05 น. ณ จังหวัดสระบุรี

ภาพดวงชะตากำเนิด
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า
ดาวเคราะห์วงใน = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก= ดวงนวางค์จักร

1_A_คุณฤทธิไกรlyMgC.gif
ภาพด้านหลัง
 

เป้าหมายในการตั้งนามสกุลใหม่ของคุณมีดังต่อไปนี้

1..กำหนดให้นามสกุลมีค่าเลขศาสตร์ 41 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของชื่อ"ฤทธิไกร" คือ 24 ได้ = 24 + 41 = 65
2..กำหนดให้นามสกุลเปิดกว้างไว้ โดยไม่ห้ามอักษรในภูมิทักษาใดทั้งสิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนในครอบครัวได้ร่วมใช้ได้โดยสะดวก
3..กำหนดให้นามสกุลถูกต้องกับหลักอายตนะ 6 ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ 6 มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ

อายตนะ2
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 3
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก

อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 5
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ

อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย

อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งนามสกุลมาให้คุณพิจารณา 4 ชื่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อสกุลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากสำนักบริหารการทะเบียน ของกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว ไม่มีนามสกุลใดซ้ำกับของบุคคลอื่นครับ

1..นามสกุล ธนิกปิยังกูร [Thanikpiyangkul] อ่านว่า ทะ-นิก-ปิ-ยัง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื่อไขที่มั่งมีทรัพย์อันเป็นที่รัก
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9

2..นามสกุล คุปติพิพัฒ [Kooptiphiphat] อ่านว่า คุบ-ปะ-ติ-พิ-พัด ความหมายมีการดูแลรักษาให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ค่าเลขศาสตร์
=41 ค่าอายตนะ 6 = 9

3..นามสกุล ธีระดิฐกุล [Thiraditthakul] อ่านว่า ที-ระ-ดิด-ถะ-กุน ความหมาย ตระกูลที่มีความมั่นคงด้วยปัญญา
ค่าเลขศาสตร์= 41 ค่าอายตนะ 6 = 1

4..นามสกุล ชัยยะทีปกร [Chaiyathipakorn] อ่านว่า ไช-ยะ-ที-ปะ-กอน ความหมาย มีการกระทำให้เกิดแสงแห่งชัยชนะ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 1

ผมแนบนามสกุลสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 4 ชื่อ ดังนี้

5..นามสกุล การัณยะวุฒิ [Karanyawut] อ่านว่า กา-รัน-ยะ-วุด ความหมายมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจที่พึงกระทำ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 1

6..นามสกุล ดิเรกเสถียร [Direksatiean] อ่านว่า ดิ-เหรก-สะ-เถียน ความหมาย มีความรุ่งเรืองอย่างมั่นคง
ค่าเลขศาสตร์= 41 ค่าอายตนะ 6 = 8

7..นามสกุล ฐิตธีวุฒิ [Thitathiwut] อ่านว่า ถิ-ตะ-ที-วุด ความหมายมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงด้วยปัญญา
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9

8..นามสกุล ไชยบุณยากร [Chaiyaboonyakorn] อ่านว่า ไช-ยะ-บุน-ยา-กอน ความหมายเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญกว่าด้วยบุญ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 8

ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๑
เป็นคู่ของดาวพุธ()และดาวอาทิตย์() เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข41 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก

ความหมายของเลขศาสตร์ ๖๕
เป็นคู่ของดาวศุกร์()และดาวพฤหัสบดี() เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรัก ดาวพฤหัส หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่ติดที่เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข ๖๕ จะเป็นนักรักตัวฉกาจ เจ้าของชื่อมีดวงชะตาดี หนุนนำให้ชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้า ด้านดีมีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดี มั่นคงในอนาคต ถ้าบุคคลหมายเลข ๖๕ มีอิทธิพลของหมายเลข ๒๓ เข้ามาพัวพัน ถ้าพูดถึงความรักก็เป็นนักรักตัวฉกาจ หาตัวจับยาก ชะตาชีวิตรุ่งเรือง มีบุญพาวาสนาส่ง คิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายดาย อุปสรรคน้อย มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความรักก็สดใสสวยงาม มีความสมปรารถนาน่าชื่นใจ

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีนามสกุลใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

วันพฤหัส ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมียตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ปฐมฤกษ์เวลา 10.29 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 10.49 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนนามสกุลในเวลาดังกล่าวนี้ ในกรณีที่มีบัตรคิว ให้เข้ารับบัตรติวในเวลาฤกษ์ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude& Longitude ของจ.ปทุมธานี และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้นามสกุล................................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์
พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์ปุรพผลคุณี นักษัตรฤกษ์ที่ 11
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์ปุรพผลคุณี นักษัตรฤกษ์ที่ 11
ฤกษ์ล่าง
(ฤกษ์พระจันทร์) ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)
ฤกษ์บน
(ฤกษ์พระอาทิตย์) ตรงกับฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)

เทวี หมายถึง กุลสตรี หญิงผู้สูงศักดิ์ นางพญา
มหัทธโน
หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่งเป็นชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก ประสบกับความสมหวังทุกอย่างตามที่พึงปรารถนา มีวิถีชีวิตที่ราบรื่น

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าวผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้คือ วันที่ 9หรือ 19 หรือ 29 เวลา9.19 - 9.59 น. ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

..เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับนามสกุลใหม่เรียบร้อยแล้ว และกรุณาตอบให้ทราบด้วยว่า คุณเลือกใช้นามสกุลอะไร และควรเลือกนามสกุลสำรองไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-06-18 08:40:24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3421680)
ผมจะลบกระทู้ออก หลังจากที่คุณฤทธิไกรได้รับนามสกุลใหม่เรียบร้อยแล้ว ช่วยตอบกลับด้วยครับ ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โหรแว่นทิพย์ วันที่ตอบ 2014-06-18 08:42:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.