ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อใหม่คุณเสาวรส


  

สวัสดีครับคุณเสาวรส

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันพฤหัส แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีฉลู
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม พ
.. 2516  เวลา 13.55 น. ณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพดวงชะตากำเนิด 
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า 
ดาวเคราะห์วงใน = 
ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร

ภาพด้านหลัง 

Loading...

เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ด ต ถ ท ธ น เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด 
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 24 และ 41 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "เนตรชู" คือ 18 ได้ 42 และ 59 ตามลำดับ
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักขระวรรคศรี เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ สระทุกตัว และอักษรพ้องเสียงสระ เช่น อะ อา อิ อุ เป็นต้น

4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 2 มีค่าเลขศาสตร์ 24
6..กำหนดให้ชื่อที่ 3 และ 4 มีค่าเลขศาสตร์ 41
7..กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด 
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
อายตนะ 2 
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ
อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ เขมพิชา [Khemphicha] อ่านว่า เขม – พิ – ชา ความหมาย ผู้มีความรู้และมีความสุขกายสบายใจ
ค่าเลขศาสตร์ 
= 24 ค่าอายตนะ 6 = 7
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ข เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ม เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

2..ชื่อ จีรภัช [Jeeraphat] อ่านว่า จี - ระ - พัด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรืองอย่างมั่นคง
ค่าเลขศาสตร์ 24 ค่าอายตนะ 8 = 8
อักษร จ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอี เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ภ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา

3..ชื่อ เบ็ญจภรณ์ [Benjaphorn] อ่านว่า เบน - จะ - พอน  ความหมาย ผู้มีเครื่องค้ำจุน 5 ประการ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 6
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร บ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้ไต่คู้ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร จ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ภ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ณ เป็น มนตรี ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

 
4..ชื่อ
 พัฐสิยา [Phatsiya] อ่านว่า พัด - สิ - ยา ความหมาย สตรีผู้มีความสามารถเป็นเลิศ
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ส เป็น เดช ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ย เป็น อายุ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก 4 ชื่อ ดังนี้

5..ชื่อ เขมจิรา [Khemjira] อ่านว่า เขม - จิ - รา ความหมาย ผู้มีความสงบสุขชั่วนิรันดร์
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 9
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ข เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ม เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร จ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอิ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

6..ชื่อ พีรญา [Phiraya] อ่านว่า พี - ระ - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้คู่ความเพียร
ค่าเลขศาสตร์ 24 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
สระอี เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น อายุ ทางทักษา
สระอา เป็น ศรี ทางทักษา

7..ชื่อ เพ็ญภรณ์ [Phenphorn] อ่านว่า เพน - พอน ความหมาย ผู้ได้รับการเครื่องค้ำจุนอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ 
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
สระเอ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้ไต่คู้ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ภ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
อักษร ณ เป็น มนตรี ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

8..ชื่อ ชัญญพัชร์ [Chanyaphat] อ่านว่า ชัน - ยะ - พัด ความหมาย ผู้มีความประเสริฐที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร  
ค่าเลขศาสตร์ = 41 ค่าอายตนะ 6 = 9
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร พ เป็น บริวาร ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ช เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
อักษร ร เป็น อายุ ทางทักษา
ตัวการันต์ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๒๔ 
เป็นคู่ของดาวจันทร์()และดาวพุธ(เป็นเลขดี ไม่มีส่วนเสีย เลข ๒๔ เป็นดาวคู่มิตร จึงทำให้เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉาน มีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนละเอียดละอ่อน ไม่ฉาบฉวย เข้าถึงอารมณ์ศิลป์ ไม่ชอบแสดงอำนาจ มักจะมีโชคลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 
เลข ๒๔ บวกกันได้ เลข ๖ เป็นดาวแห่งศิลปิน ใครที่เป็นศิลปินอยู่จะได้เป็นศิลปินเอก สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีเยี่ยม เลข ๒๔ ยังเหมาะกับการค้า เพราะมีความชำนาญงาน ปฏิภาณเฉียบแหลม เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่ เข้ากับใครๆ ได้ง่าย

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๑ 
เป็นคู่ของดาวพุธ()และดาวอาทิตย์(เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 41 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๒ 
เป็นคู่ของดาวพุธ()และดาวจันทร์(เป็นเลขดี เป็นดาวศุภเคราะห์ที่ให้คุณทั้งคู่ เป็นดาวคู่มิตร ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นที่รักและนับถือแก่คนทั่วไป เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ สุภาพโรแมนติก มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย และเป็นดาวการเงิน มีเพื่อนและบริวารมาก เพื่อนฝูงมักให้การอุปถัมภ์ค้ำจุน เป็นที่รักของคนทั่วไป สติปัญญาดี เป็นนักพูดชั้นดี เหมาะกับอาชีพ นักปกครอง บริหาร นักการค้า เข้ากับใครได้ง่าย และได้รับความสุขในด้านความรัก เป็นหมายเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่ง

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๕๙ 
เลข ๕ คือ ดาวพฤหัส เป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จ เลข ๙ คือ ดาวเกตุ คราสสุริยเทพ เป็นเลขที่ดีมาก เป็นคนรักความยุติธรรม ชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและดีเยี่ยม มีสมองเฉียบแหลมว่องไว เป็นคนชอบคิดค้นและจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำ ปฏิภาณไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง เป็นคนมีความคิดสุขุมลุ่มลึก ชอบศึกษาค้นคว้า ชอบทำตัวเป็นนักวิชาการ มีความยุติธรรมเป็นหลักประจำใจ มีความทะเยอทะยานดี ยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สนใจในศาสตร์เร้นลับ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม เป็นคนมีจิตวิทยาสูง ถ้าเป็นนักบวชก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องพิธีกรรม มีอาคมแก่กล้า ทำอะไรก็ขลัง มักมีความสัมพันธ์กับงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือต้องท่องเที่ยว เดินทางติดต่อกับผู้คนจำนวนมากหรืองานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาหรืองาน ที่เกี่ยวกับสาธารณะชน เช่น นักเขียน นักข่าว ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนทุกแขนง

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

ณ วันพฤหัส ขึ้น ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ปฐมฤกษ์เวลา บ่ายโมง 19 นาฑี สิ้นสุดฤกษ์เวลา บ่ายโมง 39 นาฑี (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้ ในกรณีที่มีบัตรคิว ให้เข้ารับบัตรคิวในเวลาฤกษ์ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.จันทบุรี และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ ชื่อ............................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์

พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์อราทรา นักษัตรฤกษ์ที่ 6
ฤกษ์ล่าง 
(ฤกษ์พระจันทร์ตรงกับ ฤกษ์ ทลิทโท (เหมาะสำหรับการสู่ขอ แสวงหาโชคลาภด้วยการออกปาก
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์ปุรพอาษาท นักษัตรฤกษ์ที่ 11
ฤกษ์ล่าง 
(ฤกษ์พระจันทร์ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์ตรงกับ ฤกษ์ มหัทธโน (เหมาะสำหรับทำการค้าทุกอย่าง)

ทลิทโท หมายถึง ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
เทวี
 หมายถึง กุลสตรี หญิงผู้สูงศักดิ์ นางพญา

มหัทธโน หมายถึง ผู้มีฐานะร่ำรวย เศรษฐี ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง เป็นชะตาของผู้ที่ทำมาค้าขึ้น ให้ผลดีในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ความสะดวก ประสบกับความสมหวังทุกอย่างตามที่พึงปรารถนา มีวิถีชีวิตที่ราบรื่น  

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข ดังต่อไปนี้คือ วันที่ หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ ผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2015-05-14 01:11:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3435780)

 ได้รับแล้ว  ใช้ชือ   พัฐสิยา

ผู้แสดงความคิดเห็น เสาวรส วันที่ตอบ 2015-05-14 13:55:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.