ReadyPlanet.com


เรื่องการตั้งชื่อใหม่คุณสุกัญญา


  

สวัสดีครับคุณสุกัญญา

ปูมสูติกาลของคุณมีดังนี้

จันทรคติ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 16 มีนาคม พ.. 2523 เวลา 09.30 นณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพดวงชะตากำเนิด 
ผูกดวงด้วยปฏิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซ่า 
ดาวเคราะห์วงใ
น = ดวงราศีจักร ดาวเคราะห์วงนอก = ดวงนวางค์จักร
ภาพด้านหลัง

  Loading...

เป้าหมายในการตั้งชื่อใหม่มีดังต่อไปนี้

1..ห้ามอักษร ศ ษ ส ห ฬ อ เนื่องจากเป็นกาลกิณีวันเกิด  
2..กำหนดให้ชื่อมีค่าเลขศาสตร์ 24 เพื่อให้สมพงศ์กับค่าเลขศาสตร์ของนามสกุล "แห่วขัด" คือ 21 ได้ 21 + 24 = 45
3..กำหนดให้ชื่อที่ 1 และ 3 นำหน้าหรือลงท้ายด้วยอักษรวรรคศรี เพื่อให้ถูกต้องกับคตินิยมแต่โบราณ ได้แก่ อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
4..กำหนดให้ชื่อที่ 2 และ 4 นำหน้าด้วยอักษรวรรคที่เป็นมงคลทั่วไป
5
..กำหนดให้ชื่อถูกต้องกับหลักอายตนะ ทุกประการ

รายละเอียดความหมายทางทักษามีดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน
เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ
ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ
มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด 
อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง
มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี
กาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง

รายละเอียดของความหมายอายตนะ มีดังนี้

อายตนะ 1
มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
อายตนะ 2 
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
อายตนะ 
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อยใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
อายตนะ 4
มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้ หรือมักชอบเดินทางตลอด อมทุกข์อมโศรก ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
อายตนะ 
เปรียบได้ดังยักษ์ มีจิตใจโหด***ม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนด ดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กายเสน่ห์ใจ อาภัพ
อายตนะ 6
เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ดีนัก
อายตนะ 7
เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูดการจา พูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไปมักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
อายตนะ 8
มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
อายตนะ 9
เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้และไกล มีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรมแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่เคารพยำเกรงของชนทั่วไป ชีวิตจะประสบความสำเร็จดั่งผู้มีบุญมากเกิด มีจิตใจผ่องแผ้ว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงยิ่งแล

ผมส่งชื่อมาให้คุณพิจารณา ชื่อ ดังต่อไปนี้

1..ชื่อ ณดาพัณ [Nadaphan] อ่านว่า นะ - ดา - พัน ความหมาย สตรีผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณธรรม
ค่าเลขศาสตร์ 
24 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร ณ เป็น ศรี ทางทักษา
อักษร ด เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร พ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ณ เป็น ศรี ทางทักษา

2..ชื่อ พีรญา [Phiraya] อ่านว่า พี - ระ - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้คู่ความเพียร
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 6
อักษร พ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
สระอี เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ญ เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา

3..ชื่อ ณัฐรดา [Natrada] อ่านว่า นัด - ระ - ดา ความหมาย สตรีผู้มีความผาสุขด้วยปัญญา
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร ณ เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ฐ เป็น ศรี ทางทัฏษา
อักษร ร เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ด เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา

4..ชื่อ วรินญา [Warinya] อ่านว่า วะ - ริน - ยา ความหมาย ผู้มีความประเสริฐยิ่งด้วยภูมิความรู้
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 
อักษร ว เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ร เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอิ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร น เป็น มูละ ทางทักษา
อักษร ญ เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา

ผมแนบชื่อสำรองมาให้พิจารณาด้วยอีก ชื่อ ดังนี้

5..ชื่อ ฐานิญา [Thaniya] อ่านว่า ถา - นิ - ยา ความหมาย ผู้ตั้งอยู่บนความมั่นคงด้วยภูมิความรู้  
ค่าเลขศาสตร์ 24 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร ฐ เป็น ศรี ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร น เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ญ เป็น เดช ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา

6..ชื่อ จีรภัช [Jeeraphat] อ่านว่า จี - ระ - พัด ความหมาย ผู้ให้เกิดความรุ่งเรืองอย่างมั่นคง 
ค่าเลขศาสตร์ = 24 ค่าอายตนะ 6 = 8
อักษร จ เป็น เดช ทางทักษา
สระอี เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ร เป็น มนตรี ทางทักษา
อักษร ภ เป็น อุตสาหะ ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร ช เป็น เดช ทางทักษา

7..ชื่อ ณัจยา [Natjaya] อ่านว่า นัด – จะ – ยา ความหมาย ผู้สั่งสมความรู้
ค่าเลขศาสตร์ 
24 ค่าอายตนะ 6 = 7
อักษร ณ เป็น ศรี ทางทักษา
ไม้หันอากาศ ไม่นับรวมอยู่ในภูมิทักษาใด
อักษร จ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ย เป็น มนตรี ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา

8..ชื่อ นิจทิตา [Nitthita] อ่านว่า นิด – ทิ – ตา ความหมาย สตรีผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ
ค่าเลขศาสตร์ 
24 ค่าอายตนะ 6 = 2
อักษร น เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร จ เป็น เดช ทางทักษา
อักษร ท เป็น มูละ ทางทักษา
สระอิ เป็น บริวาร ทางทักษา
อักษร ต เป็น มูละ ทางทักษา
สระอา เป็น บริวาร ทางทักษา

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๒๔ 
เป็นคู่ของดาวจันทร์()และดาวพุธ(เป็นเลขดี ไม่มีส่วนเสีย เลข ๒๔ เป็นดาวคู่มิตร จึงทำให้เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉาน มีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนละเอียดละอ่อน ไม่ฉาบฉวย เข้าถึงอารมณ์ศิลป์ ไม่ชอบแสดงอำนาจ มักจะมีโชคลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 
เลข ๒๔ บวกกันได้ เลข ๖ เป็นดาวแห่งศิลปิน ใครที่เป็นศิลปินอยู่จะได้เป็นศิลปินเอก สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีเยี่ยม เลข ๒๔ ยังเหมาะกับการค้า เพราะมีความชำนาญงาน ปฏิภาณเฉียบแหลม เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่ เข้ากับใครๆ ได้ง่าย

 ความหมายของเลขศาสตร์ ๔๕ 
เป็นเลขของดาวพุธ(๔)และดาวพฤหัส(๕) เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ เป็นเลขดีเกือบเต็มร้อย คนเลขนี้มีสติปัญญาเฉียบแหลม รู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม มีความคิดความอ่านดี มีปฎิภาณไหวพริบดี ปรับตัวเข้าได้ทุกสภาพแวดล้อม มีสติมั่นคง ทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากคนอื่น มักประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเสมอ ทำอะไรก็ดี

พร้อมกันนี้ผมได้ส่งฤกษ์มงคลในการขอมีชื่อใหม่มาด้วย ซึ่งคำนวณขึ้นมาจากการโคจรของดวงดาวในดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะ

ศุภดิถีมงคลวาร

ณ วันอังคาร ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2558

ปฐมฤกษ์เวลา 08.31 น. สิ้นสุดฤกษ์เวลา 08.41 น. (ให้เข้าแสดงความจำนง"ยื่นคำร้อง"ขอเปลี่ยนชื่อในเวลาดังกล่าวนี้ ในกรณีที่มีบัตรคิว ให้เข้ารับบัตรติวในเวลาฤกษ์ เสร็จเมื่อไรก็ได้ครับ)

คำนวณตามตำแหน่ง Latitude & Longitude ของจ.อุตรดิตถ์ และได้ปรับเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยแล้ว

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพยดาในสากลโลก ดลบันดาลให้สิริสวัสดิ์ แด่ ผู้ใช้ชื่อ.........................ณ ฤกษ์นี้ จงประสบความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวร ยั่งยืน เพียบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ผู้ให้ฤกษ์ ลุงแว่น คำนวณจากดวงพิชัยสงคราม ปฎิทิน Swiss Ephemeris โปรแกรม Astrolog 32
(ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำร้องในเวลาลัคนาฤกษ์ได้ ถือว่าพระจันทร์ในดวงฤกษ์ยังคงสถิตฤกษ์ที่บริสุทธิ์อยู่ครับ ตลอดทั้งวัน)

รายละเอียดในดวงฤกษ์

พระจันทร์ดวงฤกษ์ เสวย ฤกษ์มูละ นักษัตรฤกษ์ที่ 19
ฤกษ์ล่าง 
(ฤกษ์พระจันทร์ตรงกับ ฤกษ์ ภูมิปาโล (เหมาะสำหรับปลูกบ้าน สร้างเมือง เปลี่ยนชื่อ)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์ตรงกับ ฤกษ์ ทลิทโท (เหมาะสำหรับการสู่ขอ แสวงหาโชคลาภด้วยการออกปาก)

ลัคนาฤกษ์ สถิต ฤกษ์สวาติ นักษัตรฤกษ์ที่ 15
ฤกษ์ล่าง 
(ฤกษ์พระจันทร์ตรงกับ ฤกษ์ สมโณ (ดีเลิศ)
ฤกษ์บน (ฤกษ์พระอาทิตย์ตรงกับ ฤกษ์ เทวี (เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกอย่าง)

ภูมิปาโล หมายถึง ผู้รักษา ผู้ครอบครอง ผู้ปกครอง แผ่นดิน
ทลิทโท หมายถึง ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
สมโณ หมายถึง ผู้ทรงศีล นักบวช ผู้รักสงบ
เทวี หมายถึง กุลสตรี หญิงผู้สูงศักดิ์ นางพญา

ฤกษ์ดังกล่าวนี้จัดเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่ง บันดาลผลให้ประสบกับความสมหวังทุกอย่างตามที่พึงปรารถนา มีวิถีชีวิตที่ราบรื่น ใฝ่สงบ รักสันติ มีความเมตตากรุณา ได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไป

ในกรณีที่คุณไม่สะดวกในวันและเวลาฤกษ์ดังกล่าว ผมขอเสนอวันและเวลาฤกษ์ โดยยึดถือเคล็ดของหมายเลข ดังต่อไปนี้คือ วันที่ หรือ 19 หรือ 29 เวลา 9.19 - 9.59 น. ของทุกเดือน
(เลข ๙ หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเลขเคล็ดมงคลเพื่อความก้าวหน้า)

ด้วยความนับถือ

ลุงแว่น

.เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาตอบให้ทราบด้วยเมื่อคุณได้รับชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ ผู้ตั้งกระทู้ โหรแว่นทิพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-09 06:59:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3437596)

 ได้รับแล้วนะค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์เงินหนูโอนเข้าให้ตั้งแต่บ่ายวันอังคารแล้วนะค่ะ แต่ไม่ได้โทรแจ้งค่ะ โอนเข้าธ.กรุงไทยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา แห่วขัด วันที่ตอบ 2015-09-10 12:57:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.